University of Houston

College of Engineering, University of Houston, Texas oraz wydział Elektroniki PW podpisały w dniu 10 sierpnia 2011 roku Memorandum of Understanding, celem którego jest współpraca stron w zakresie badań i wymiany kadry naukowej.