University of Piza, Włochy

W dniu 21 stycznia 2011 r. Politechnika Warszawska i University of Piza, Włochy, podpisały list intencyjny. Strony, po przeanalizowaniu swoich potencjałów badawczych w tym kadry naukowej, infrastruktury, oraz dotychczasowych osiągnięć uznały nawiązanie współpracy za obopólnie korzystne. Współpraca będzie się opierała m.in. na wymianie kadry naukowej, doktorantów i studentów, wspólnym planowaniu i wdrażaniu badań i programów edukacyjnych, wymianę dokumentów i informacji dotyczących badań i edukacji.