Vilniaus Kolegija, Litwa

Vilniaus Kolegia, Litwa i Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisały porozumienie o współpracy. Celem porozumienia jest współpraca w zakresie wymiany studentów, pracowników naukowych, wspólnych badań, organizacji seminariów, konferencji, i innych wydarzeń naukowych.