WorldIT Systems

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisał w dniu 13 stycznia 2012 r. umowę ramową o współpracy naukowo-badawczej z WorldIT Systems Sp. z o.o. Strony zadeklarowały współpracę w zakresie działalności naukowo-badawczej, w wybranych dziedzinach elektroniki, telekomunikacji, informatyki. Ze strony Wydziału aktywnym uczestnikiem Umowy jest Instytut Informatyki reprezentowany przez prof. dr. hab. Henryka Rybińskiego.