Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW wyraził zainteresowanie udziałem w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanym przez Katedrę Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie technik biometrycznych. Do działań w zakresie powyższej współpracy upoważnienie są prof. nzw. dr hab. Andrzej Pacut, dr inż. Sławomir Kula i dr inż. Piotr Garbat.