Azul Systems

W dniu 10 listopada 2011 r. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz Azul Systems, Inc. podpisali ramową umowę o współpracy. Strony będą współpracowały m.in. w zakresie rozwoju i implementacji wspólnych programów badawczych, wymiany specjalistów, naukowców, studentów, wspólnych publikacji, konferencji.