Elektrownia Słoneczna w Gryźlinach

18 czerwca 2010 r. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, Powiat Olsztyński i Gmina Stawiguda podpisały porozumienie w sprawie możliwości wspólnej realizacji inwestycji ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - elektrownia słoneczna o mocy 1MWp na terenie lotniska w Gryźlinach. Za Lidera projektu strony uznały Powiat Olsztyński, Partnerami projektu są Gina Stawigura oraz Politechnik Warszawska.

Cel podstawowy projektu stanowi produkcja energii elektrycznej oraz wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej m.in. w obiektach użyteczności publicznej oraz podgrzewania pasa startowego lotniska w Gryźlinach.