Huawei

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW i Huawei Polska Sp. z o.o. podpisały ramową umowę o współpracy. Strony zadeklarowały m.in. chęć współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej, wymiany specjalistów, naukowców i studentów w celu realizowania wspólnych projektów,  wymiany publikacji, raportów, materiałów naukowych,  organizacji seminariów, konferencji, i innych wydarzeń naukowych.