IBM Polska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW i IBM Polska Sp. z o.o. podpisały umowę dotyczącą utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Kompetencyjnego Technologii Oprogramowania IBM na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Umowa obejmuje wspólne utworzenie Centrum  a także współpracę polegającą na kształceniu studentów, doktorantów i pracowników naukowych WEiTI, praktycznym wykorzystaniu produktów IBM w ramach laboratoriów i zajęć dydaktycznych prowadzonych na WEiTI. Członkami komitetu organizacyjnego ze strony WEiTi zostali dr Dariusz Turlej i doc. Mirosław Słomiński. 

.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW i IBM Polska Sp. z o.o. podpisały porozumienie o współpracy. Strony zadeklarowały intencje współpracy w celu lepszego przygotowania absolwentów WEiTI do stosowania innowacyjnych rozwiązań bazujących na technikach informacyjnych w działalności gospodarczej i w administracji.