Instytut Łączości

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisali w dniu 17 października 2011 r. umowę o współpracy naukowo-technicznej, badawczej i dydaktycznej. Strony dekalrują współpracę w zakresie działalności naukowej, badawczej, produkcyjnej i dydaktycznej w wybranych dziedzinach elektroniki i telekomunikacji, zwłaszcza w odniesieniu do systemów i sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych oraz zastosowań internetu.