Instytut Lotnictwa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW i Instytut Lotnictwa podpisały w dniu 19 stycznia 2011 roku porozumienie o współpracy. Współpraca będzie realizowana m.in. poprzez organizację specjalistycznych seminariów, wspólne występowanie i realizacje projektów projektów badawczo- wdrożeniowych w oparciu o środki pozyskiwane z Unii europejskiej i instytucji krajowych. organizacje szkoleń doskonalących przez obie instytucje stosownie do posiadanych uprawnień.

.