Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Meditest. Diagnostyka Medyczna" - Konsorcjum Naukowe

Umowa Konsorcjum Naukowego została zawarta w kwietniu 2012 r. pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Meditest. Diagnostyka Medyczna" Jacek Podolski a Politechniką Warszawską. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy Stron w ramach zawiązanego przez Strony Konsorcjum Naukowego, którego celem jest wspólna realizacja projektu badawczo-rozwojowego pod tytułem "SAMP - System automatycznej analizy cyfrowych obrazów mikroskopowych w diagnostyce patomorfologicznej w skriningu raka szyjki macicy". W Komitecie Sterującym zostali powołani prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba i doc. dr inż. Mirosław Słomiński w Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.