Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

W dniu 31 października 2012 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej podpisały List Intencyjny w którym strony oświadczają, że zamierzają podjąć współpracę. Współpraca będzie miała na celu przygotowanie i realizację projektów badawczych i rozwojowych, pozostających we wspólnym zainteresowaniu stron.