Samsung

Samsung Electronics Polska sp. z o.o. oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisały ramową umowę o współpracy. Strony zadeklarowały chęć współpracy m.in. w zakresie działalności naukowo-badawczej, wymiany specjalistów, naukowców i studentów w celu realizowania wspólnych projektów,  wymiany publikacji, raportów, materiałów naukowych, organizacji seminariów, konferencji, i innych wydarzeń naukowych, wzajemny dostęp do laboratoriów i infrastruktury badawczej.

.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW i Samsung Electronics Polska Sp z o.o. podpisały Umowę o realizację projektu "Rich Internet application infrastructure for mobile device and Mobile Wikipedia Application" oraz Umowę o relizację projektu "Feasibility study for Rich Internet Application infrastructure for mobile device". Osobą kontaktową przy realizacji obu projektów ze strony Wydziału został wyznaczony prof. dr hab. Henryk Rybiński.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW i Samsung Electronics Polska Sp z o.o. podpisały List Intencyjny dotyczący realizacji umowy o współpracy w zakresie badań.