ZTE i PTC

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz ZTE Poland Sp z o.o. podpisały w dniu list intencyjny. Strony zadeklarowały wolę współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz testowania konwergentnych multimedialnych technologii szerokopasmowych.