Aktualności

Konkurs na stypendium naukowe na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej dla doktorantów, w związku z realizacją projektu NCN SHENG

Nazwa stanowiska: Stypendysta – doktorant 

Wymagania:

 • doktorant/doktorantka, uczestnik studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej, dyscyplina informatyka,
 • wykształcenie wyższe w zakresie informatyki/matematyki/ekonometrii,
 • umiejętność modelowania matematycznego,
 • znajomość narzędzi do modelowania i optymalizacji (np. AMPL, CPLEX),
 • znajomość metod statycznej analizy danych,
 • dobra znajomość baz danych,
 • znajomość języków programowana: Java, Python, Matlab,
 • doświadczenie w pracy w projektach naukowych i/lub badawczo-rozwojowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • samodzielne studia literatury fachowej,
  • gotowość przygotowywania raportów i publikacji.

Mile widziane:

 • znajomość metod analizy wielokryterialnej,
 • technologii wykorzystywanych w przetwarzaniu BigData.

Opis zadań:

 • udział w pracach badawczych w obszarze wspomagania decyzji, a w szczególności tworzenia odpornych portfeli technologii,
 • udział w opracowaniu metod wspierania analizy wielokryterialnej przez zaawansowane metody analizy danych,
 • opracowywanie raportów technicznych i wyników eksperymentów,
 • czynny udział w przygotowaniu artykułów i prezentacji naukowych.

  

Typ konkursu NCN: SHENG

Termin składania ofert: 22.06.2020 r.

Warunki zatrudnienia:

 • stypendium naukowe w wysokości 3000 PLN/miesiąc przyznane na okres 24 miesięcy,
 • miejsce pracy Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska.

  

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia w formie elektronicznej z załącznikami w formacie pdf należy przesyłać do kierownika projektu prof. dr hab. Włodzimierza Ogryczaka na adres w.ogryczak@elka.pw.edu.pl.
  
Zgłoszenie powinno zawierać:

 • CV, 
 • opis przebiegu pracy zawodowej, 
 • listę osiągnięć związanych z realizacją projektów,
 • listę osiągnięć o charakterze naukowym (o ile istnieją).

Termin i forma przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przekazane wybranym kandydatom indywidualnie, drogą telefoniczną lub mailową, do dnia 24.06.2020 r.

Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzania konkursu określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków narodowego centrum nauki".