Uchwały Rady

Uchwały Rady z dn. 19.11.2019 r.

2/2019 w sprawie powołania Prezydium Rady
Uchwała (pdf, 327,93 kB)
3/2019 w sprawie powołania Zespołu Stałego ds. Stopni Naukowych
Uchwała (pdf, 448,21 kB)
4/2019 w sprawie powołania Zespołu Stałego ds. Nauki
Uchwała (pdf, 461,96 kB)
5/2019 w sprawie powołania Zespołu Stałego ds. Kadry
Uchwała (pdf, 342,54 kB)

Uchwały Rady z dn. 03.12.2019 r.

6/2019 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Krzysztofowi Cabajowi
Uchwała (pdf, 870,01 kB)
7/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczętego na wniosek dr. inż. Tomasza Trzcińskiego
Uchwała (pdf, 1,05 MB)
8/2019 zmieniająca uchwałę nr 58/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Ireneusza Gościniaka
Uchwała (pdf, 1,02 MB)
9/2019 w sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora uczelni (dr hab. M. Malanowski)
Uchwała (pdf, 812,45 kB)
10/2019 w sprawie zaopiniowania powierzenia obowiązków profesora uczelni pracownikowi naukowemu (dr hab. W. Mazurczyk)
Uchwała (pdf, 783,98 kB)
11/2019 w sprawie zaopiniowania powierzenia obowiązków profesora uczelni pracownikowi naukowemu (dr hab. A. Janicki)
Uchwała (pdf, 775,06 kB)
12/2019 w sprawie zaopiniowania zmiany stanowiska nauczyciela akademickiego (dr Z. Krawczyk)
Uchwała (pdf, 814,59 kB)
13/2019 sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta (mgr P. Zawadzki)
Uchwała (pdf, 807,24 kB)
14/2019 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta (mgr K. Borowa)
Uchwała (pdf, 786,61 kB)
15/2019 w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie powołania dr. hab. inż. Jarosława Arabasa na funkcję dyrektora II
Uchwała (pdf, 696,98 kB)
16/2019 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Markowi Adamkowi
Uchwała (pdf, 876,71 kB)