Laboratoria badawcze Instytutu Telekomunikacji

Spis artykułów

 1. Ogólna charakterystyka
 2. Laboratorium Systemów Dostępowych
 3. Laboratorium telekomunikacyjnej sieci fotonicznej
 4. Laboratorium Sieci
 5. Laboratorium Układów Cyfrowych
 6. Laboratorium Projektowania i Prototypowania Układów Przetwarzania Informacji w Strukturach Programowalnych

Laboratorium Układów Cyfrowych

Celem laboratorium jest prowadzenie badań w następujących obszarach:

 • synteza i projektowanie układów cyfrowych (ze szczególnym uwzględnieniem układów CPLD i FPGA) przy pomocy systemów komputerowych do celów prototypowych i zastosowań przemysłowych,
 • synteza logiczna,
 • synteza logiczna układów łatwo testowalnych,
 • projektowanie samotestowalnych układów z wbudowaną ścieżką testującą,
 • projektowanie, ocena i testowanie algorytmów i technik kryptograficznych,

W ramach Laboratorium Układów Cyfrowych studenci realizują zadania programowe jak i naukowo-badawcze związane z pracami dyplomowymi.

Laboratorium obejmuje realizację celów dydaktycznych związanych z techniką cyfrową:

 • zapoznanie z komputerowymi systemami projektowania CAD,
 • realizację kombinacyjnych i sekwencyjnych bloków funkcjonalnych z uwzględnieniem technologii standard-cells i FPLD
 • zastosowanie zaawansowanych procedury syntezy logicznej (dekompozycja, minimalizacja stanów automatu, kodowanie stanów automatu, syntezę układów sekwencyjnych w strukturach FPGA z blokami EAB, układy modyfikacji adresu)
 • tworzenie złożonych projektów o strukturze wielopoziomowej z wykorzystaniem mieszanej formy specyfikacji i elementów wszystkich dostępnych bibliotek funkcji, makro i megafunkcji,
 • zastosowanie zaawansowanych metodologii projektowania z wykorzystaniem diagramów ASM i ASMD,
 • rozwijanie pętli, potokowanie, współdzielenie zasobów, nauka i praktyczne zastosowanie języków opisu sprzętu HDL,
 • projektowanie i syntezę układów łatwo testowalnych, analizę testowalności zaprojektowanego układu, zaprojektowanie strategii testowania (samotestowania) układu, opartej na wykorzystaniu zasad projektowania upraszczającego testowanie, wykonanie projektu układu łatwo testowalnego.

.

Kontakt
dr inż. Mariusz Rawski 
rawski@tele.pw.edu.pl 
22 234 7894

.