Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Zgłoszenia kandydatów (zapisy internetowe) na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2019/2020 są przyjmowane w okresie od 3 czerwca 2019 r. do 7 lipca 2019 r.

Uwaga!

Przyjęcia na stacjonarne studia pierwszego stopnia, zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim, na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, odbywają się co semestr. Rekrutacja na semestr zimowy, który rozpoczyna się w październiku jest prowadzona latem, a rekrutacja na semestr letni, który rozpoczyna się w lutym jest prowadzona zimą. Limity miejsc podane w tabeli 1 dotyczą rekrutacji na semestr zimowy.

 

Tabela 1. Limity miejsc na stacjonarne studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2019/2020.

Kierunek Liczba miejsc
Automatyka i robotyka 60
Cyberbezpieczeństwo 60
Elektronika 150
Informatyka 150
Inżynieria biomedyczna 45
Telekomunikacja 150
Computer Science (studia w jęz. angielskim, obowiązuje dopłata) 30
Telecommunications (studia w jęz. angielskim, obowiązuje dopłata) 30

 

Zgłoszenia kandydatów odbywają się w terminie od 3 czerwca 2019 do 7 lipca 2019 r. Zainteresowani kandydaci powinni zarejestrować się w portalu rekrutacyjnym PW i dokonać opłaty rekrutacyjnej nie później niż w dniu 7 lipca 2019 r. Pierwsza tura kwalifikacji kandydatów odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 r., a zakwalifikowani kandydaci mają obowiązek złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 111-112, w dniach 12–17 lipca 2019 r. Niezłożenie dokumentów w terminie oznacza brak zainteresowania kandydata podjęciem studiów na tym kierunku, gdzie został zakwalifikowany.

 

Tabela 2. Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2019 / 2020.

  Rejestrowanie kandydatów Ogłoszenie wyników Przyjmowanie dokumentów
Tura 1 od 03.06.2019 do 07.07.2019 11.07.2019 od 12.07.2019 do 17.07.2019

 

Uwaga!

Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszej tury kwalifikacji kandydatów pozostaną jakieś wolne miejsca w wyniku niezłożenia dokumentów przez część zakwalifikowanych osób, a kandydaci znajdujący się na listach rezerwowych wyrażą chęć uczestniczenia w drugiej turze kwalifikacji (zaznaczając odpowiednią opcję w portalu rekrutacyjnym), to zostanie przeprowadzona druga tura, a potem – być może – trzecia tura kwalifikacji kandydatów; na tych samych zasadach, tzn. tylko na pozostałe wolne miejsca i tylko spośród kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych, o ile zaznaczą odpowiednią opcję w portalu rekrutacyjnym.

 

Tabela 3. Harmonogram drugiej i ewentualnie trzeciej tury kwalifikacji kandydatów.

  Rejestrowanie chęci udziału 
kandydatów w kolejnej turze 
kwalifikacji
Ogłoszenie wyników Przyjmowanie dokumentów
Tura 2 od 12.07.2019 do 17.07.2019 (do godz. 15:00) 18.07.2019 od 19.07.2019 do 22.07.2019
Tura 3 od 19.07.2019 do 22.07.2019 (do godz. 15:00) 23.07.2019 od 24.07.2019 do 25.07.2019

 

Uwaga!

Jeżeli kandydat zakwalifikowany na studia na jakimś kierunku złożył już wymagane dokumenty, a w kolejnej turze został zakwalifikowany na inny kierunek, bardziej preferowany, to jego dokumenty zostaną przeniesione bez udziału kandydata.

Jeżeli jednak kandydat, zakwalifikowany w drugiej bądź trzeciej turze, do tej pory nie składał żadnych dokumentów, to ma obowiązek złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 112 w terminie podanym w tabeli 3. Niezłożenie dokumentów w terminie oznacza brak zainteresowania kandydata podjęciem studiów na kierunku, na który został zakwalifikowany.

Więcej informacji znajduje się w dziale Kandydaci »