Archiwum ustaleń 2012 / 2013

Ustalenia dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych i różnych działań w roku akademickim 2012 / 2013

semestr zimowy 2012 / 2013 semestr letni 2012 / 2013
Kalendarz zajęć
Kalendarz 12Z (pdf, 31,65 kB)
Kalendarz 13L (pdf, 151,28 kB)
 
semestr zimowy 2012 / 2013 semestr letni 2012 / 2013
Wybór specjalności
Wybór specjalności 12Z (pdf, 141,73 kB)
Wybór specjalności 13L (pdf, 140,39 kB)
Dotyczy studentów czwartego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
 
semestr zimowy 2012 / 2013 semestr letni 2012 / 2013
Wybór kierowników i tematów prac dyplomowych
Wybór kierowników 12Z (pdf, 31,14 kB)
Wybór kierowników IBM 12Z (pdf, 33,92 kB)
Wybór kierowników 13L (pdf, 201,51 kB)
Dotyczy studentów piątego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
 
semestr zimowy 2012 / 2013 semestr letni 2012 / 2013
Ankietyzacja zajęć
Ankietyzacja zajęć 12Z (pdf, 171,77 kB)
Ankietyzacja zajęć 13L (pdf, 286,44 kB)
Dotyczy wszystkich studentów
Ankieta oceny przedmiotu (pdf, 38,96 kB)
Dotyczy prowadzących, którzy preferują papierową formę zasięgania opinii studentów - do wykorzystania przez wszystkich chętnych. Wzór ankiety (projekt wydziałowgo systemy ankietyzacji studentów).
 
semestr zimowy 2012 / 2013 semestr letni 2012 / 2013
Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia
Dotyczy studentów kończących studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale
 
semestr zimowy 2012 / 2013 semestr letni 2012 / 2013
Rejestracja studentów
Rejestracja studentów 13L (pdf, 30,15 kB)
Rejestracja studentów 13Z (pdf, 144,77 kB)
Dotyczy studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Dotyczy osób ubiegających się o wznowienie studiów