Przykłady i wzory dokumentów oraz formularze do pobrania

Spis artykułów

 1. Wprowadzenie
 2. Program Erasmus
 3. Ogólne zasady programu Erasmus
 4. Uczelniane zasady programu Erasmus
 5. Umowy dwustronne i wymiana studentów
 6. Rekrutacja studentów na wyjazdy
 7. Przykłady i wzory dokumentów oraz formularze do pobrania
 8. Formalności do załatwienia po rekrutacji
 9. Formalności do załatwienia po powrocie
 10. Finansowanie wyjazdów na studia
 11. Obsługa Programu Erasmus+

 

Wymagane dokumenty i formularze

 

Studenci, którzy ubiegają się o wyjazd na studia za granicą w ramach programu Erasmus, powinni złożyć formularz zgłoszeniowy:

 •  Student Application

w czasie pięciu pierwszych tygodni semestru letniego. Zgłoszenia te dotyczą zarówno wyjazdów na semestr zimowy, jak też semestr letni następnego roku akademickiego.

Kwalifikacja odbywa się na początku szóstego tygodnia zajęć. Studenci, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazdy, powinni przygotować do wysłania dokumenty wymagane przez uczelnie, na które zostali zakwalifikowani, w terminach, które obowiązują na tych uczelniach. Zestaw wymaganych dokumentów bywa różny na różnych uczelniach, ale zwykle obejmuje:

 •  Student Application (niektóre uczelnie wymagają użycia własnych formularzy)
 •  Transcript of Records (aktualny wykaz zaliczeń, dokument wystawiony przez dziekanat)
 •  Learning Agreement (proponowany plan studiów, niektóre uczelnie wymagają użycia własnych formularzy)

Studenci, którzy zostali zaakceptowani przez uczelnie zagraniczne, powinni przygotować wnioski wyjazdowe oraz propozycje transferu spodziewanych zaliczeń:

 •  Course Credit Transfer

Po odbyciu studiów za granicą, powinni dopilnować przekazania przez uczelnię zagraniczną wykazu uzyskanych tam zaliczeń.

 •  Transcript of Records (uczelnie używają zwykle własnych formularzy)

Zachęcamy studentów, aby przygotowali wymagane dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Przykłady i wzory dokumentów  oraz formularze do pobrania

 

Dokumenty
 (wzory, przykłady)
Formularze do pobrania
Word (doc) PDF Open Office (odt)
Student Application Student Application Student Application Student Application
Learning Agreement Learning Agreement  Learning Agreement  Learning Agreement
Course Credit Transfer Course Credit Transfer  Course Credit Transfer  Course Credit Transfer