Charakterystyka wymagań

Spis artykułów

 1. Wymagania programowe, plany modelowe, transfer osiągnięć, rygory studiowania
 2. Charakterystyka wymagań programowych
 3. Wymagania programowe
 4. Plany modelowe
 5. Transfer osiągnięć
 6. Rygory studiowania

 

Charakterystyka wymagań programowych 

 

Wymagania programowe na stacjonarnych studiach drugiego stopnia (magisterskich) są zdefiniowane osobno dla każdego kierunku i każdej specjalności, jednak zasada określania tych wymagań i ich ogólna struktura są wspólne.

Wymagania programowe dla danej specjalności dotyczą wszystkich studentów podejmujących studia drugiego stopnia na tej specjalności, niezależnie od ich dotychczasowej ścieżki kształcenia. Te same wymagania dotyczą zatem absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich ) na Wydziale oraz studentów, którzy ukończyli studia na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej lub innych uczelniach. Kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia może jednak – już w chwili przyjęcia – spełniać pewną część tych wymagań, zależną od dotychczas zrealizowanego programu studiów.

Na studiach drugiego stopnia stawiane są wymagania określające udział w programie studiów przedmiotów zaawansowanych oraz zajęć kształtujących umiejętność samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów. Ogólna struktura wymagań programowych umożliwia studentom indywidualizację kształcenia w stopniu znacznie większym niż to ma miejsce na studiach pierwszego stopnia.

Wymagania programowe na studiach drugiego stopnia obejmują następujące grupy przedmiotów: 

 1. język obcy – egzamin,
 2. wychowanie fizyczne,
 3. przedmioty ekonomiczno-społeczne, w tym przedmioty z zakresu ekonomii, prawa i zarządzania,
 4. przedmioty podstawowe z zakresu specjalności,
 5. przedmioty zaawansowane z zakresu specjalności,
 6. przedmioty zaawansowane o różnym charakterze,
 7. seminaria dyplomowe,
 8. pracownie problemowe i dyplomowe.

Grupa przedmiotów podstawowych z zakresu specjalności obejmuje przedmioty z studiów pierwszego stopnia (inżynierskich), niezbędne dla realizacji programu studiów drugiego stopnia (magisterskich) na tej specjalności.

Grupa przedmiotów zaawansowanych z zakresu specjalności definiuje w istocie tę specjalność.

Grupa przedmiotów zaawansowanych o różnym charakterze obejmuje przedmioty z zakresu różnych specjalności, ale też przedmioty o dużym stopniu uniwersalności, m. in. przedmioty z zakresu zaawansowanej matematyki i fizyki, pogłębiające wiedzę ogólną nie związaną z konkretną specjalnością.