Ogólnouczelniany egzamin na poziomie B2 w semestrze zimowym

Ogólnouczelniany  egzamin  na  poziomie  B2

w  semestrze  zimowym  roku  akademickiego  2011/2012

 

EGZAMIN PISEMNY

odbędzie  się  30 stycznia 2012 (poniedziałek)

w godzinach 10.00 – 15.00

Egzamin pisemny trwa 120 minut.

Przewidywane są dwie  tury egzaminu.

 

ZAPISY na  egzamin  B2  (część pisemna)

 od 21 listopada do 15 grudnia 2011

Wyłącznie przez Internet (https://ssl6.coi.pw.edu.pl/sjo/) 

W dniu 25 stycznia 2012 na stronie internetowej SJO oraz na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie SJO będą umieszczone imienne listy studentów przydzielonych do określonych sal.

Wyniki egzaminu pisemnego B2 zostaną umieszczone na stronie internetowej SJO oraz na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie SJO w dniu 2 lutego 2012 o godz. 12.00

 

Zapisy na egzamin ustny, osobiście w pok. 419, GG, w dniach:

2 lutego (czwartek) w godz. 12.00-15.00

3 lutego (piątek) w godz. 12.00-15.00

6 lutego (poniedziałek) w godz.  9.00-15.00

Egzaminy ustne odbędą się w dniach

7 lutego (wtorek) w godz. 9.00 – 16.00,

8 lutego (środa) w godz. 9.00 – 16.00,

9 lutego (czwartek) w godz. 12.00 – 16.00,

10 lutego (piątek) w godz. 9.00 – 12.00.

Kolejny egzamin na poziomie B2 odbędzie się dniu 15 czerwca 2012 r. (piątek) w godz.10.00–15.00.