Nominacje i nagrody

System pasywnej lokacji PET/PCL zwyciężył w konkursie Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności!

SPL PET/PCL jest innowacyjnym w skali światowej systemem obserwacji przestrzeni powietrznej. Zapewnia ciągłą obserwację przestrzeni oraz rozpoznanie niezależnie od pracy radarów aktywnych, jednocześnie nie emitując żadnych sygnałów przez co jest on niewykrywalny dla wrogich systemów rozpoznania.

Rektor Politechniki Warszawskiej Diamentowym Inżynierem 2019!

27 lutego 2020 r. w Warszawskim Domu Technika odbyło się uroczyste podsumowanie XXVI Plebiscytu Czytelników Przeglądu Technicznego „Złoty Inżynier 2019”

Kolejny sukces Koła Naukowego Robotyków!

Zaprojektowany przez zespół KNR pojazd Selfie zdobył 3 nagrody w zawodach Carolo-Cup 2020 w Braunschweig, w Niemczech

Odznaczenia Państwowe i resortowe przyznane pracownikom Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w 2019 r.

Złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi, złote i srebrne Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Główna nagroda w I Kategorii Konkursu Ministra Obrony Narodowej im. Mariana Rejewskiego

Praca pt. Praktyczne metody wykrywania podatności w kodzie źródłowym napisana przez Konrada Stalęgę pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Jordana Kruka zwyciężyła w konkursie na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęcona kryptologii, cyberobronie, cyberbezpieczeństwu lub zwalczaniu cyberprzestępczości.

Sukces Koła Naukowego Sztucznej Inteligencji Golem - dwie nagrody na AI Games - Hackaton AI

W dniach 17-19 stycznia, na AI Games Hackaton w Gdańsku, studenci z koła naukowego Golem zdobyli nagrody w dwóch spośród trzech przygotowanych konkurencji.

KNR zakończyło rok 2019 z kolejnymi nagrodami!

Robot humanoidalny Melson zdobył trzy nagrody podczas Międzynarodowych Zawodów Robotów Sumo Challenge, które 7 grudnia 2019 r. odbyły się w Łodzi.

II miejsce w konkursie dla Młodych Naukowców dla mgr inż. Krzysztofa Radeckiego

Konkurs o nagrodę prezesa zarządu PIT-RADWAR S.A. na najlepszy referat, w ramach konferencji UiSR 2019

Politechnika Warszawska rozpoczyna realizację projektu „Uczelnia Badawcza”

Podczas seminarium uczelnianego, które odbyło się 4 grudnia br. zostały przedstawione szczegóły wniosku konkursowego Politechniki Warszawskiej, a także cele i zadania projektu Uczelnia Badawcza, który będzie realizowany na uczelni przez najbliższe sześć lat.   

Hat Trick Koła Naukowego FiberTeam z WEiTI!

W ostatnią sobotę, tj. 16 listopada Koło Naukowe FiberTeam, zostało wyróżnione aż trzykrotnie za swoją działalność!

Best Paper Award (2016-2018) - nagroda dla prof. dr. hab. inż. Michała Pióro

Nagroda przyznawana jest co 3 lata przez sekcję Telecommunications and Network Analytics stowarzyszenia INFORMS.

Trzy nagrody dla robota Melson, Koła Naukowego Robotyków KNR

Prestiżowe czasopismo ACS Nano opublikowało artykuł, którego współautorami są dr hab. inż. Tomasz Osuch oraz dr inż. Konrad Markowski.

Program LIDER ma charakter elitarny, a skierowany jest do przedstawicieli różnych dziedzin naukowych. W skali kraju jest przedsięwzięciem unikatowym, a zarazem komplementarnym w systemie finansowania nauki w Polsce. Tworzy silne podstawy do wzmocnienia konkurencyjności polskiej nauki i nowego pokolenia polskich naukowców w skali europejskiej i światowej. 

Naukowcy z WEiTI po raz kolejny wyróżnili się podczas konkursów na najlepszą pracę doktorską oraz najlepszy referat zaprezentowany przez młodego autora!

Adiunkt w Instytucie Informatyki naszego Wydziału otrzymał stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane młodym badaczom posiadającym bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej

Nauczyciel akademicki Instytutu Informatyki WEiTI został wyróżniony podczas konferencji PodcarCity 10 w Antwerpii (Belgia) za artykuł pt. “Empty Vehicles Management as a Method for Reducing Passenger Waiting Time in PRT Networks”