Nominacje i nagrody

KNR zakończyło rok 2019 z kolejnymi nagrodami!

Robot humanoidalny Melson zdobył trzy nagrody podczas Międzynarodowych Zawodów Robotów Sumo Challenge, które 7 grudnia 2019 r. odbyły się w Łodzi.

Główna nagroda w I Kategorii Konkursu Ministra Obrony Narodowej im. Mariana Rejewskiego

Praca pt. Praktyczne metody wykrywania podatności w kodzie źródłowym napisana przez Konrada Stalęgę pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Jordana Kruka zwyciężyła w konkursie na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęcona kryptologii, cyberobronie, cyberbezpieczeństwu lub zwalczaniu cyberprzestępczości.

Politechnika Warszawska rozpoczyna realizację projektu „Uczelnia Badawcza”

Podczas seminarium uczelnianego, które odbyło się 4 grudnia br. zostały przedstawione szczegóły wniosku konkursowego Politechniki Warszawskiej, a także cele i zadania projektu Uczelnia Badawcza, który będzie realizowany na uczelni przez najbliższe sześć lat.   

Hat Trick Koła Naukowego FiberTeam z WEiTI!

W ostatnią sobotę, tj. 16 listopada Koło Naukowe FiberTeam, zostało wyróżnione aż trzykrotnie za swoją działalność!

Best Paper Award (2016-2018) - nagroda dla prof. dr. hab. inż. Michała Pióro

Nagroda przyznawana jest co 3 lata przez sekcję Telecommunications and Network Analytics stowarzyszenia INFORMS.

Trzy nagrody dla robota Melson, Koła Naukowego Robotyków KNR

Prestiżowe czasopismo ACS Nano opublikowało artykuł, którego współautorami są dr hab. inż. Tomasz Osuch oraz dr inż. Konrad Markowski.

Program LIDER ma charakter elitarny, a skierowany jest do przedstawicieli różnych dziedzin naukowych. W skali kraju jest przedsięwzięciem unikatowym, a zarazem komplementarnym w systemie finansowania nauki w Polsce. Tworzy silne podstawy do wzmocnienia konkurencyjności polskiej nauki i nowego pokolenia polskich naukowców w skali europejskiej i światowej. 

Naukowcy z WEiTI po raz kolejny wyróżnili się podczas konkursów na najlepszą pracę doktorską oraz najlepszy referat zaprezentowany przez młodego autora!

Adiunkt w Instytucie Informatyki naszego Wydziału otrzymał stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane młodym badaczom posiadającym bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej

Nauczyciel akademicki Instytutu Informatyki WEiTI został wyróżniony podczas konferencji PodcarCity 10 w Antwerpii (Belgia) za artykuł pt. “Empty Vehicles Management as a Method for Reducing Passenger Waiting Time in PRT Networks” 

Stypendia otrzymali: mgr inż. Igor Rutkowski, mgr inż. Grzegorz Bogdan oraz mgr inż. Mateusz Trokielewicz. Serdecznie gratulujemy!

W dniu 3 czerwca 2016 w Warszawie odbyło się posiedzenie kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, która wyłoniła tegorocznych laureatów Programu

Badania nad transmisją światłowodową o wysokich przepływnościach prowadzone w Instytucie Telekomunikacji PW zaowocowały sukcesem na skalę światową. Grupa badaczy ma na swoim koncie publikację post-deadline na konferencji OFC. 

Magister inż. Agnieszce Zwierko absolwentce WEiTI przyznano tytuł Honorowego Złotego Inżyniera.

Elżbieta Jezierska Ziemkiewicz - Absolwentka WEiTI odznaczona za wybitne zasługi dla Polski

mgr Inż. Michał Laszkowski zdobył pierwszą nagrodę w kategorii Prace Magisterskie, zaś dr inż. Michał Marks pierwszą nagrodę w kategorii Prace Doktorskie.