Dziekan i Prodziekani Wydziału

Kadencja 2016-2020

Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

tel. +48 22 234 7497
e-mail K.Zaremba@ire.pw.edu.pl

pok. 115

Prodziekan ds. Nauki

prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski

tel. +48 22 234 6163
e-mail P.Tatjewski@ia.pw.edu.pl

pok. 115b

Prodziekan ds. Nauczania 

dr inż. Daniel Paczesny

tel. +48 22 234 7935
e-mail prodziekan.nauczanie@elka.pw.edu.pl

pok. 109

godziny przyjęć: wt. 12:00-13:00, czw. 9:00-10:00

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Zbigniew Gajo  

tel. +48 22 234 7911
e-mail Z.Gajo@ise.pw.edu.pl

pok. 119a 

godziny przyjęć: wt. 12:00-13:00, pt. 13:00-14:00

Prodziekan ds. Ogólnych

prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński

tel. +48 22 234 7497
e-mail C.Zielinski@ia.pw.edu.pl

pok. 114 (wejście przez pok. 115)