WEITI » Wydział »

O WEiTI

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych otrzymał najbardziej prestiżową kategorię naukową A+ oznaczającą poziom wiodący w skali kraju. Przytaczając słowa minister nauki prof. Barbary Kudryckiej - uczelnie wyróżnione tą kategorią jednostek to elita, wizytówka polskiej nauki w kraju i na świecie.

WEiTI to jeden z największych wydziałów na Politechnice Warszawskiej. Studiuje na nim ok. 3800 studentów na trzech poziomach studiów dziennych w formie zajęć dziennych, wieczorowych i zaocznych, także przez internet. Mamy również studia dzienne w języku angielskim oraz prowadzimy wymianę zagraniczną studentów z uczelniami europejskimi oraz kanadyjskimi.

Wykłada u nas 300 wykładowców. Działalność edukacyjna i naukowo-badawcza koncentruje się na następujących dziedzinach:

  •  Akustyka
  •  Automatyka i robotyka
  •  Elektronika
  •  Informatyka
  •  Inżynieria biomedyczna
  •  Mikroelektronika i optoelektronika
  •  Systemy pomiarowe
  •  Techniki multimedialne
  •  Telekomunikacja

Historia naszego Wydziału sięga roku 1916, Kiedy to w ramach PW został utworzony wydział Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Za powstanie naszego wydziału przyjmujemy jednak rok 1951 - kiedy z Wydziału Elektrycznego został wyłoniony Wydział Łączności. W roku 1966 Wydział przyjął nazwę Wydziału Elektroniki. Obecną nazwę wprowadzono w roku 1994. Liczne przeobrażenia Wydziału opisano szczegółowo na stronie o Historii Wydziału.

Na stronie Wydziału będziemy zamieszczać informacje dotyczące obrad Rady Wydziału i organizacji Dziekanatu, a także linki do wszystkich instytutów.

Aktualności wydziałowe dotyczą zarówno życia naukowego, dydaktycznego jak i społecznego. Dlatego odrębny dział nosi nazwę serwis informacyjny.

Dla partnerów i dostawców zewnętrznych Politechniki Warszawskiej utworzyliśmy dział zamówień publicznych.

Natomiast tylko do wewnętrznej obsługi informatycznej WEiTI działa zakładka sieć informatyczna.

Dla kandydatów na studia na WEiTI utworzony został obszerny blok informacyjny połączony w pewnej części linkami ze stroną główną uczelni. Ogólne zasady rekrutacji i kwaterunku są bowiem wspólne dla wszystkich potencjalnych przyszłych studentów; rekrutacja zaś odbywa się w tym roku wyłącznie drogą elektroniczną.

Studenci mają swoją własną organizację samorządową na WEiTI i przeprowadzają różne akcje naukowe i socjalne, a także starają się organizować dla swoich kolegów rozrywkę w formie wypraw turystycznych lub imprez sportowych i kulturalnych.

Dział nauki i badań na naszym wydziale jest zdecydowanie mocnym i reprezentacyjnym filarem naszej działalności. Nasi pracownicy uczestniczą aktualnie w ponad 20 projektach badawczych w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, a także są organizatorami i współorganizatorami kilkunastu konferencji i seminariów krajowych i międzynarodowych.

Wszystkie najnowsze wiadomości z życia wydziału zamieszczamy w ukazującym się co miesiąc Biuletynie. Numer najnowszy pojawia się w rubryce Co nowego? (po prawej stronie ekranu), natomiast archiwum z wcześniejszymi publikacjami jest umieszczone w serwisie informacyjnym.

Zapraszamy wszystkich do współpracy z naszym portalem i przesyłania informacji z życia wydziału lub o innych sprawach, które mogą być interesujące dla studentów i pracowników.

Czekamy również na Państwa pytania, opinie oraz sugestie dotyczące redakcji strony internetowej.