Komunikaty Dziekanatu

UWAGA!

W związku z Zarządzeniem Rektora PW:

nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r. ,   nr 23/2020 z dnia 8.04.2020 r. ,   104/2020 z dnia 30.09.2020 r.  oraz nr 6/2021 z 27.01.2021 r.

obsługa studentów do 16 czerwca 2021 r. odbywa się wyłącznie za pośrednictwem komunikacji   mailowej lub telefonicznej !

   

Dziekanat pracuje od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8:00 - 16:00.
 
W sprawach wymagających osobistego stawienia się, Studenci przyjmowani są po wcześniejszym ustaleniu terminu.

   

Wniesienie opłaty po upływie wyznaczonego terminu  skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie i obciążeniem kosztem opłaty za wysyłanie przez Uczelnię pisemnego wezwania do zapłaty.

W semestrze letnim 2021L, po każdej turze zapisów koordynatorzy przedmiotów mogą dokonywać w portalu USOS-web przesunięć studentów pomiędzy grupami zajęciowymi. Odbędzie się sześć iteracji zapisów w dniach od 18 do 25 lutego 2021.

Wnioski stypendialne - nowy sposób składania dokumentów!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i  Zarządzeniem Rektora PW nr 104/2020  w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19, zostały wprowadzone  zmiany w sposobie składania wniosków stypendialnych. 

Spotkanie informacyjne dla studentów rozpoczynających studia w sem. letnim 2021, na kierunku Elektronika

22.02.2021, godz. 10:15 - spotkanie informacyjne dla studentów rozpoczynających studia 1 stopnia na kierunku Elektronika

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams, w poniedziałek 22.lutego br., o godz 10:15

Spotkanie informacyjne dla studentów rozpoczynających studia w sem. letnim 2021, na kierunku Informatyka

22.02.2021, godz. 14:15 - spotkanie informacyjne dla studentów rozpoczynających studia 1 stopnia na kierunku Informatyka

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams, w poniedziałek 22.lutego br., o godz 14:15

Spotkanie informacyjne dla studentów rozpoczynających studia w sem. letnim 2021, na kierunku Telekomunikacja

19.02.2021, godz. 12:15 - spotkanie informacyjne dla studentów rozpoczynających studia 1 stopnia na kierunku Telekomunikacja

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams, w piątek 19 lutego br., o godz. 12:15. 

Spotkanie ze studentami, którzy ukończyli studia na  innych wydziałach  Politechniki Warszawskiej  lub są absolwentami innych uczelni  odbędzie się  12 lutego o godz. 17:15, zdalnie za pośrednictwem MS Teams.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji na poszczególne kierunki.

Studenci, którzy złożyli lub będą składać prace inżynierskie w sem. zimowym (2020Z) i ubiegają się o przyjęcie na studia magisterskie rozpoczynające się w sem. letnim (2021L) otrzymają do końca semestru zastępczą rejestrację na programie  103A-X Przygotowanie do podjęcia studiów , umożliwiającą zapisy na przedmioty.

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego stopnia na  Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych  będą przyjmowane w dniach  2–3 lutego 2020 r.

Uwaga: ustalenia dotyczące przeprowadzenia egzaminu dyplomowego mogą ulec zmianie, prosimy o śledzenie aktualizacji.

Wypełnij ankietę

Ocena zajęć prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w semestrze zimowym 2020Z zostanie przeprowadzona w portalu USOS-web. Ankiety można wypełniać od 14 grudnia 2020 do 14 lutego 2021 .

Prosimy studentów o zapoznanie się z terminarzem działań związanych z rozliczeniem semestru zimowego 2020Z, rejestracją na semestr letni 2021L i zapisami na przedmioty w semestrze 2021L.

Składanie próśb o zapis na przedmioty w semestrze letnim 2021L odbędzie się w dniach od 18 stycznia do 14 lutego 2021 . Rozpatrzenie próśb o zapis odbędzie się w sześciu iteracjach zapisów w dniach od 18 do 25 lutego 2021 . Zapis na przedmioty będzie trwały i ostateczny, poczynając od pierwszej iteracji zapisów, natomiast w kolejnych iteracjach studenci będą mogli tylko składać dodatkowe prośby o zapis, lub będą mogli wycofywać złożone wcześniej prośby, ale tylko w przypadku gdy nie zostali zapisani na dany przedmiot.

Podział studentów na specjalności nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru specjalności należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 7 do 20 stycznia 2021 r.

Podział studentów na instytuty dyplomujące nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru instytutu należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 8 do 18 grudnia 2020 r.

Termin przesyłania oświadczeń droga elektroniczną, to  13.12.2020 r. 

Dostępna jest ostateczna lista osób ubiegających się o  stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Termin przesyłania oświadczeń droga elektroniczną, to 07.12.2020 r. 

Studenci, którzy nie zaliczyli jeszcze szkolenia bibliotecznego mogą do niego przystąpić w terminie  8-17 grudnia 2020 r.