Komunikaty Dziekanatu

UWAGA!

W związku z Zarządzeniem Rektora PW:

nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r. oraz nr 23/2020 z dnia 8.04.2020 r. 

obsługa studentów w dniach 12.03. - 15.05.2020 r. odbywa się wyłącznie

za pośrednictwem komunikacji mailowej lub telefonicznej!

  

   

Dziekanat pracuje w godzinach 8.00 - 16.00 (wt. dyżur do 17.00).
Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie (pok. 111, 112, 119, 158):
Poniedziałek: 12.00 - 15.00
Wtorek: 12.00 - 17.00
Środa: 12.00 - 15.00
Czwartek: 12.00 - 15.00
Piątek: 9.00 - 12.00
   

Zapraszamy do udziału w e-kursie w dniach 1-12 czerwca 2020 r. więcej»

Ocena zajęć prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w semestrze letnim 2019/2020 zostanie przeprowadzona w portalu USOS-web. Ankiety można wypełniać od 18 maja 2020.

Podział studentów na specjalności nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru specjalności należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 26 maja do 3 czerwca 2020 r.

Podział studentów na instytuty dyplomujące nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru instytutu należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 27 do 31 maja 2020 r.

Zasady zaliczenia zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020 r.

Dostępna jest ostateczna lista osób ubiegających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

1 maja rozpoczęła się akcja kwaterunkowa na rok akademicki 2020/2021 dla obecnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

W związku z Zarządzeniem Rektora PW nr 23/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. § 1 pkt 1, zdalne prowadzenie zajęć objętych planem zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wyłączeniem zajęć, których realizacja zdalna nie jest możliwa, obowiązuje do dnia 15.05.2020 r.

Dostępne są wstępne listy osób ubiegających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Biblioteka Główna, filie oraz biblioteki domów studenckich będą nieczynne w dniach 12 marca - 14 kwietnia 2020 r.

Termin płatności za niezaliczone przedmioty został przedłużony do 14 kwietnia 2020 r.

W związku z Zarządzeniem Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11 marca 2020 r. § 2 pkt 1 i 2, zajęcia objęte planem zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, od dnia 23.03.2020 r. do dnia 14.04.2020 r. uznaje się za zajęcia prowadzone zdalnie z wyłączeniem zajęć, których realizacja zdalna nie jest możliwa.

W związku z Zarządzeniem Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11 marca 2020 r. wprowadza się następującą procedurę składania wniosków/podań 
o obniżenie opłat za niezaliczone przedmioty w sem. 19Z

W systemie USOS, na indywidualnych kontach, w rubryce saldo oczekujące PLN, ukazały się naliczenia opłat z tytułu niezaliczonych przedmiotów w sem. 19Z, z terminem płatności do 31 marca 2020 r.

Studenci pierwszego semestru studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu BHP 

Zapraszamy do udziału w e-kursie w dniach 3-17 marca 2020 r. więcej»

Uprzejmie prosimy o składanie wniosków o stypendia (socjalne, dla osób niepełnosprawnych, rektora) wraz z wymaganymi załącznikami na aktualnych formularzach do 6 marca 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem funkcjonowania Dziekanatu w dniach 24-28 lutego 2020 r. więcej»

Spotkanie informacyjne dla studentów, którzy ukończyli studia na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej lub są absolwentami innych uczelni 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji na poszczególne kierunki