Komunikaty Dziekanatu

 

W tej zakładce przedstawiamy bieżące, najważniejsze sprawy prowadzone przez Dziekanat WEiTI
 

Prosimy studentów o zapoznanie się z terminarzem działań – 20.09.2018 >>więcej

Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim (18Z) odbędą się drogą elektroniczną. Studenci WEiTI dokonują wyboru zajęć w terminie: środa 19.09.2018 godz. 9:00-22:00 

Bardzo prosimy o weryfikację przeniesionych ocen – 13.09.2018 >>więcej

Uprzejmie Państwa informujemy, że w dniu 13 września 2018 r. (czwartek) przyjęcia Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego zostają ODWOŁANE

Uprzejmie informujemy, że wyniki rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia będą widoczne na portalu Rekrutacje PW – 13.09.2018 

Uprzejmie informujemy, że studenci, którzy dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym od 03.09.18 do 09.09.18. Kurs będzie miał formę internetową. – 31.08.2018 >>więcej

Informujemy, że z systemu ERES do systemu USOS zostały przeniesione wszystkie osiągnięcia doktorantów WEITI uzyskane w okresie ostatnich sześciu lat, zaczynając od semestru 2012Z. Wraz z tymi osiągnięciami zostały też przeniesione informacje o wymaganiach programowych zarówno na studiach doktoranckich w języku polskim, jak też w języku angielskim – 03.09.2018 >>więcej

Uprzejmie informujemy, że po zakończeniu najważniejszych działań remontowych Dziekanat znów funkcjonuje w pok. 111-112 – 30.08.2018 >>więcej

Uprzejmie informujemy, że w dniach 01.08.2018 r. – 31.08.2018 r. przyjęcia Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego oraz Prodziekana ds. Studenckich dr. inż. Zbigniewa Gajo zostają odwołane – 23.07.2018 >>więcej

Studenci oraz doktoranci, którzy mogą wykazać się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi mogą ubiegać się o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 19.07.2018 >>więcej

Uprzejmie informujemy, że z powodu trwających prac remontowych Dziekanat (pok. 111 i 112) zostaje czasowo przeniesiony do pok. 117 – 28.06.2018 >>więcej

Informujemy, że została otwarta rejestracja na przedmioty w cyklu dydaktycznym 2018Z w systemie USOSWeb. Zapisy na przedmioty będą możliwe do dnia 16 września 2018 r. do godz. 23:59. – 19.06.2018 >>więcej

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi korespondencji mailowej z uczelnią – 11.06.2018 >>więcej

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji administracyjnych do dnia 25 maja 2018 r. – 18.05.2018 >>więcej

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na temat organizacji zajęć dydaktycznych w dniu 17 maja 2018 r. – 11.05.2018 >>więcej

Podział studentów na specjalności oraz podział studentów na instytuty, w semestrze 2018L, nastąpi równolegle w dwóch systemach, tzn. zarówno w systemie ERES, jak też w systemie USOS. Deklaracje wyboru specjalności lub wyboru instytutu należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 7 do 18 maja 2018 – 10.05.2018 >>więcej

Studenci I semestru studiów stacjonarnych proszeni są o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach 8 maja – 18 maja 2018 – 10.05.2018 >>więcej

Udostępniamy listę osób, które w semestrze 17Z nie zaliczyły zadeklarowanych przedmiotów – 11.04.2018 >>więcej

Informujemy, że został zakończony etap przenoszenia danych o osiągnięciach studentów Wydziału EITI z systemu ERES do systemu USOS. Zostały przeniesione wszystkie zaliczenia studentów uzyskane w okresie ostatnich sześciu lat, zaczynając od semestru 2012Z. Wraz z tymi zaliczeniami zostały też przeniesione informacje o wymaganiach programowych zarówno na studiach pierwszego, jak też na studiach drugiego stopnia, tak w języku polskim, jak też w języku angielskim – 28.03.2018 >>więcej