Komunikaty Dziekanatu

 

W tej zakładce przedstawiamy bieżące, najważniejsze sprawy prowadzone przez Dziekanat WEiTI
 

Informujemy, że w dniu 18 czerwca (wtorek) przyjęcia Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego zostają ODWOŁANE!

Informujemy, że z powodu utrzymującej się wysokiej temperatury Dziekanat w dniu dzisiejszym 11.06.2019 (wtorek) jest czynny do godziny 16:00.

Informujemy, że do dnia 19 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. Mieczysława Króla na rok akademicki 2019/2020 

Ocena zajęć prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w semestrze letnim 2018/2019 zostanie przeprowadzona przy użyciu systemu USOS. Zachęcamy studentów do przekazywania nam swoich opinii.  – 8.05.2019 >> więcej

Decyzje administracyjne dotyczące stypendium Rektora za wyniki w nauce można odbierać do dnia 14 maja 2019 

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji administracyjnych dotyczących stypendiów socjalnych i specjalnych do dnia 28.11.2018 – 22.11.2018 >>więcej

Uprzejmie informujemy, że studenci, którzy dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym do 7.04.2019 r. Kurs będzie miał formę internetową.  >>więcej

Publikujemy wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce – 15.03.2019 >>więcej

Obowiązkowe szkolenie BHP nowo przyjętych studentów odbędzie się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem w marcu 2019 r.

Zgłoszenia przedłużone do dnia 8 marca 2019 r. (piatek).

Uprzejmie prosimy o składanie wniosków o stypendia (socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora) wraz z wymaganymi załącznikami na aktualnych formularzach do dnia 1 marca 2019 r.

Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć dla studentów I semestru w Bibliotece Wydziałowej. 

Uprzejmie informujemy, że godziny otwarcia Dziekanatu w dniach 11–15 lutego 2018 r. ulegają zmianie  >>więcej