Komunikaty Dziekanatu

Dziekanat pracuje w godzinach 8.00 - 16.00 (wt. dyżur do 17.00).
Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie (pok. 111, 112, 119, 158):
Poniedziałek: 12.00 - 15.00
Wtorek: 12.00 - 17.00
Środa: 12.00 - 15.00
Czwartek: 12.00 - 15.00
Piątek: 9.00 - 12.00
   

Uprzejmie prosimy o składanie wniosków o stypendia (socjalne, dla osób niepełnosprawnych, rektora) wraz z wymaganymi załącznikami na aktualnych formularzach do 6 marca 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem funkcjonowania Dziekanatu w dniach 24-28 lutego 2020 r. więcej»

Spotkanie informacyjne dla studentów, którzy ukończyli studia na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej lub są absolwentami innych uczelni 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji na poszczególne kierunki

Studenci dokonują wyboru zajęć w terminie 10.02.-14.02.2020 r. według  podanego harmonogramu. 

Rok akademicki 2019/2020

Informacja dotyczy studentów, którzy będą składać prace inżynierskie w bieżącym semestrze i planują rekrutować się na studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze letnim 2019/2020 na WEiTI.

Prosimy studentów o zapoznanie się z terminarzem działań związanych z rozliczeniem semestru zimowego 2019Z, rejestracją na semestr letni 2020L i zapisami na przedmioty w semestrze 2020L

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w dniach 10-20.12.2019 więcej»

STYPENDIA:

  • SOCJALNE
  • DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  • REKTORA
  • ZAPOMOGI

Ocena zajęć prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w semestrze zimowym 2019/2020 zostanie przeprowadzona przy użyciu systemu USOS. Ankiety można wypełniać od 13 grudnia 2019.

Udostępniamy wstępne listy rankingowe kandydatów ubiegających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce – 21.11.2019 r. więcej»

Podział studentów na specjalności nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru specjalności należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 7 do 17 stycznia 2020 r.

  • Podział studentów na instytuty dyplomujące nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru instytutu należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 5 do 16 grudnia 2019 r.

Informujemy, że w dniu 31 października (czwartek) przyjęcia Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego zostają ODWOŁANE!

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 i dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym w dniach 23-30 października 2019 r. więcej»

Studenci pierwszego semestru studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu BHP więcej»

Na podstawie Decyzji Rektora PW nr 89/2019, z dn. 24 czerwca 2019 r., w systemie USOS zostały uwidocznione naliczenia opłat z tytułu niezaliczonych przedmiotów