Komisje Rady Wydziału

Komisja Rady Wydziału ds. Nauki

prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański (IMiO) – przewodniczący
dr inż. Krzysztof Czuba (ISE)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski (IT)
dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. uczelni (IAiIS)
dr hab. inż. Robert Mroczyński (IMiO)
prof. dr hab. inż. Mirosław Muraszkiewicz (II)
dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni (IMiO)
prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn, prof. uczelni (IRiTM)

Komisja Rady Wydziału ds. Kształcenia

Dokumenty Komisji RW ds. Kształcenia dostępne są po zalogowaniu na stronie Moja Elka w zakładce 'Komisja RW ds. Kształcenia'
prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski (IT) – przewodniczący
doc. dr inż. Jacek Cichocki (IRiTM)
dr hab. inż. Piotr Gawrysiak, prof. uczelni (II)
mgr inż. Rajmund Kożuszek (II)
doc. dr inż. Sławomir Kula (IT)
dr hab. inż. Lidia Łukasiak, prof. uczelni (IMiO)
mgr inż. Maciej Radtke (ISE)
dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni (IRiTM)
dr inż. Sławomir Szostak (IMiO)
doc. dr inż. Tomasz Traczyk (IAiIS)
dr inż. Piotr Wieczorek (ISE)
mgr Danuta Ojrzeńska-Wójter (IT)
dr hab. inż. Andrzej Zalewski (IAiIS)
Przedstawiciel WRS
Przedstawiciel WRS
Przedstawiciel WRD

Komisja Rady Wydziału ds. Rozwoju Kadry

prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski (IRiTM) –przewodniczący
prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski (IAiIS)
dr hab. inż. Jan Ogrodzki, prof. uczelni (ISE)
prof. dr hab. inż. Michał Pióro (IT)
prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski (II)
prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki (IMiO)

Komisja Rady Wydziału ds. Nagród

prof. dr hab. inż. Józef Modelski (IRiTM)–  przewodniczący
prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak (IT)
dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski (ISE)
dr hab. inż. Ryszard Kisiel, prof. uczelni (IMiO)
Jacek Madecki – student
prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski (II)
prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz (IAiIS)