WEITI »

Aktualności

Wydarzenia

Prezentujemy tu wydarzenia związane z Wydziałem oraz zainteresowaniami jego Społeczności. Informacje, które Państwa zdaniem warto opublikować w tym dziale, prosimy przesyłać na adres: m.arbatowska@elka.pw.edu.pl 

Ogłoszenia

To dział zawierający komunikaty, przypomnienia, zawiadomienia odnośnie bieżących spraw Wydziału.

Komunikaty Dziekanatu

W tej zakładce przedstawiamy bieżące, najważniejsze sprawy prowadzone przez Dziekant WEiTI

Konkursy

Aktualna oferta konkursów przygotowywana zgodnie z profilem Wydziału.

Wydział w mediach

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej stale podejmuje działania na rzecz popularyzacji nauki wśród młodzieży m.in. poprzez aktywną współpracę z mediami. 

Osobą pośredniczącą w kontaktach z mediami jest 

Marta Arbatowska, Specjalista ds. promocji

tel. 22 234 6157

Gmach Elektroniki, pok. 200

e-mail: m.arbatowska@elka.pw.edu.pl