Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
1006. 21.09.2021 10:00
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Joanna Kulawik Wspomaganie autonomicznego przemieszczania z wykorzystaniem stereowizji i algorytmów sztucznej inteligencji dr hab. inż Mariusz Kubanek, prof. uczelni - Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 415,33 kB)
1005. 10.09.2021 10:00
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Paweł Pełka Nieparametryczne metody uczenia maszynowego do średnioterminowego prognozowania obciążeń systemów elektroenergetycznych dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. Politechniki Częstochowskiej
Pobierz plik (pdf, 406,28 kB)
1004. 19.07.2021 13:00
WAT, Wydział Elektroniki, s. b 45
mgr inż. Paweł Stasiakiewicz Nowatorska metoda klasyfikacji zdrowych i chorych pacjentów ze zmianami osłuchowymi w postaci trzeszczeń wykorzystująca pakiety falkowe i sieci SVM prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, Wojskowa Akademia Techniczna; dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR
Pobierz plik (pdf, 514,33 kB)
1003. 16.07.2021 14:00
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
mgr Krzysztof Dmitruk Klasyfikacja materiałów przy niepełnej informacji w obrazach rentgenowskich prof. dr. hab. Paweł Mikołajczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pobierz plik (pdf, 411,12 kB)
1002. 14.07.2021 11:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Jacek Katarzyński Procedura pomiaru impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS zapewniająca prawidłową ocenę skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączanie zasilania. dr hab. inż. Marek Olesz, profesor uczelni Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 55,05 kB)
1001. 07.07.2021 13:00
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Tomasz Sadowski Rekonstrukcja danych niekompletnych metodami nieujemnej faktoryzacji macierzy i dekompozycji tensorów dr hab. inż. Rafał Zdunek, prof. uczelni Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 58,27 kB)
1000. 30.06.2021 11:00
Wideokonferencja
mgr inż. Mirosław Gierczak Materiały i struktury realizowane w technologii grubowarstwowej i LTCC na potrzeby wybranych metod pozyskiwania energii elektrycznej prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 253,91 kB)
999. 28.06.2021 10:00
Wideokonferencja
mgr inż. Jakub Nowak Adaptacja technik inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach bezpieczeństwa systemów IT dr hab. inż. Marcin Korytkowski, profesor uczelni, Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 759,88 kB)
998. 24.06.2021 09:00
MS Teams
mgr inż. Adrian Kłusek Using supermodeling in computer simulation of cancer dynamics prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 84,44 kB)
997. 23.06.2021 10:00
MS Teams
mgr inż. Krzysztof Magiera Algorithms for and Computational Complexity of the Election Control Problems in Restricted Domains prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 88,69 kB)
996. 22.06.2021 15:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Mateusz Starzec Ant Colony Optimization with Distributed Pheromones Matrix for Discrete Large-scale Optimization Problems prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 146,74 kB)
995. 22.06.2021 14:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Paweł Jonak Application and evaluation of fully turbulent and transition-sensitive turbulence models for turbomachinery flows dr hab. inż. Sławomir Kubacki, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 57,32 kB)
994. 17.06.2021 10:00
MS Teams
mgr inż. Edyta Biernacka Elastic Optical Bypasses in Multi-Layer Networks dr hab. inż. Jerzy Domżał, prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 88,32 kB)
993. 14.06.2021 09:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Maciej Szymon Cisek Regulacja momentu silnika IPMSM pojazdu elektrycznego przy ograniczonych parametrach zasilania dr hab. inż. Leszek Jarzębowicz, prof. uczelni Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 52,61 kB)
992. 09.06.2021 09:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Grzegorz Cisek Emulation of Fading and Interference in Multi-User OFDMA Wireless Channel Using Computationally Efficient Frequency Domain Models prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 83,69 kB)

Zobacz także