Biuro Administracyjne

Kierownik Biura Administracyjnego 
mgr Grzegorz Mańko
tel. +48 22 234 6155  
G.Manko@elka.pw.edu.pl   
pok. 200
Specjalista ds. Administracyjnych
mgr Agnieszka Sikora
tel. +48 22 234 6157
Agnieszka.Sikora@elka.pw.edu.pl
pok. 200
Specjalista ds. Informacji na Wydziale
mgr Dorota Myko
tel. +48 22 234 7081
D.Myko@elka.pw.edu.pl
pok. 200
Starszy Specjalista IT
inż. Leszek Putkowski
tel. +48 22 234 3664
L.Putkowski@elka.pw.edu.pl
pok. 200
Specjalista ds. Promocji
mgr Emilia Rosłaniec
(na urlopie)
tel. +48 22 234 6157
E.Roslaniec@elka.pw.edu.pl
pok. 200

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych
lic. Marta Rudnicka

więcej informacji dot. zamówień publicznych znajduje się pod tabelą

tel. +48 22 234 5101
fax +48 22 234 5897
M.Rudnicka@elka.pw.edu.pl 
dzp@elka.pw.edu.pl
pok. 101

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Magdalena Kozłowska-Suszek

więcej informacji dot. zamówień publicznych znajduje się pod tabelą

tel. +48 22 234 6166
fax +48 22 234 5897
M.Kozlowska@elka.pw.edu.pl
pok. 101

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
mgr Łukasz Jarząbek

więcej informacji dot. zamówień publicznych znajduje się pod tabelą

tel. +48 22 234 6172
L.Jarzabek@elka.pw.edu.pl
pok. 100

Informacje bieżące o ogłaszanych przez WEiTI przetargach są zamieszczane przez dział zamówień publicznych PW na stronie uczelni (link poniżej). Poniżej znajdą Państwo formularze zgłoszeniowe.