Główny specjalista ds. administracyjnych

Główny Specjalista
ds. Administracyjnych
dr inż. Antoni Siennicki
tel. +48 22 234 5567
e-mail A.Siennicki@elka.pw.edu.pl
pok. 145a