Absolwenci

Sylwetki zawodowe Absolwentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Pokazane drogi zawodowe, osiągnięcia i rady sformułowane przez badanych mogą być cenną wskazówką dla studentów i kandydatów na studia w zakresie kształtowania swojej ścieżki kariery.

Stowarzyszenie Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw

Stowarzyszenie @ ELKApw zostało powołane 19 października 2010 roku.  Jego celem jest wspieranie nowoczesnego szkolnictwa wyższego i nauki oraz branż gospodarki związanych z dyscyplinami naukowymi prowadzonymi na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej

Powstałe w roku  2001   Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej  ma na celu propagowanie osiągnięć  Politechniki Warszawskiej  i dokonań jej Absolwentów, wspieranie wysiłków Władz Uczelni na rzecz jej rozwoju oraz integrację środowiska i tworzenie więzów koleżeńskich pomiędzy Absolwentami i Przyjaciółmi  Politechniki Warszawskiej.