Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

W poniższej tabeli znajdą Państwo streszczenia i recenzje oraz terminarz obron rozpraw doktorskich w bieżącym roku akademickim.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
21. 29.09.2021 13:00
WEiTI PW - tryb zdalny, MS Teams
mgr inż. Wojciech Dudek Prudent Management of Interruptible Tasks Executed by a Service Robot dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 12,36 MB)
20. 02.09.2021 10:30
WEiTI PW - tryb zdalny
mgr inż. Daniel Piętak Metoda oceny jakości wyników eksperymentów wzbudzeń kulombowskich z wykorzystaniem algorytmu genetycznego dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 8,83 MB)
19. 31.08.2021 10:00
WEiTI PW - tryb zdalny
mgr inż. Augustyn Wójcik Zastosowanie metod czasowo-częstotliwościowych do analizy stanów nieustalonych odbiorników energii elektrycznej dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 1,49 MB)
18. 29.06.2021 12:00
MS Teams
mgr inż. Grzegorz Zalewski Wielokryterialne modele sprawiedliwej optymalizacji dla rozdziału zasobów sieciowych dr hab. inż. Andrzej Stachurski, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 6,44 MB)
17. 22.06.2021 13:00
MS Teams
mgr inż. Wiktor Kuśmirek Szacowanie liczby powtórzeń fragmentu DNA dr hab. inż. Robert Nowak, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 1,65 MB)
16. 19.05.2021 11:00
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Wojciech Kosek Autonomiczny system do parametryzacji ruchu konia z wykorzystaniem czujników typu MEMS prof. dr hab. inż. Rafał Walczak, Politechnika Wrocławska; prom. pom.: dr hab inż. Paweł Knapkiewicz, prof. uczelni, Polit. Wr.
Pobierz plik (pdf, 243,70 kB)
15. 06.05.2021 11:00
Uniwersytet Zieleniogórski
mgr inż. Daniel Halikowski Przetwarzanie sekwencji video przy zastosowaniu podejścia deep learning do automatycznego generowania instrukcji stanowiskowych dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliczewska, prof, Uniwersytetu Zieleniogórskiego
Pobierz plik (pdf, 212,70 kB)
14. 05.05.2021 09:00
WEiTI PW - obrona zdalna - link: https://tinyurl.com/jzrcp3ka
mgr inż. Adam Pacewicz Resonance methods for microwave characterization of ferromagnetic spheres dr hab. inż. Bartłomiej Salski, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 743,94 kB)
13. 05.02.2021 10:00
Tryb zdalny
mgr inż. Krzysztof Radecki Szybki algorytm projekcji wstecznej oparty na współrzędnych barycentrycznych do zastosowań w aktywnych i pasywnych zobrazowaniach radarowych SAR dr hab. inż. Piotr Samczyński, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 8,90 MB)
12. 04.02.2021 11:00
Tryb zdalny
mgr inż. Agnieszka Pietrzak Ocena ekspozycji muzyków na dźwięk z wykorzystaniem dwukanałowej dozymetrii hałasowej prof. dr hab. inż. Jan Żera, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 9,01 MB)
11. 14.01.2021 10:00
Tryb zdalny
mgr inż. Mariusz Gajewski Systemy zarządzania infrastrukturą sieciową inteligentnych budynków dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 17,22 MB)
10. 17.11.2020 11:00

mgr inż. Piotr Wiśniewski Modelowanie charakterystyk prądowo-napięciowych tranzystora tunelowego TFET prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 3,04 MB)
9. 13.11.2020 12:00

mgr inż. Cezary Jankowski Metryki oceny jakości klasyfikatorów probabilistycznych w zagadnieniach wieloklasowych prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 7,75 MB)
8. 09.11.2020 09:00

mgr inż. Remigiusz Prokopiak Application-aware concurrent multipath traffic steering prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 8,90 MB)
7. 30.09.2020 10:00

mgr inż. Andrzej Wojtulewicz Projektowanie systemów sterujących wykorzystujących algorytmy regulacji predykcyjnej i struktury FPGA dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 5,50 MB)

Zobacz także