Biuro Ekonomiczno-Finansowe

Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego, Pełnomocnik Kwestora
mgr Jadwiga Bronisz
tel. 22 234 7940
pok. 209
e-mail: j.bronisz@elka.pw.edu.pl
Specjalista ds. Finansowych
mgr Bożena Kwiatkowska
tel. 22 234 6162
pok. 210
e-mail: b.kwiatkowska@elka.pw.edu.pl
Specjalista ds. Finansowych
mgr Izabela Łasica
tel. 22 234 5891
pok. 210
e-mail: i.lasica@elka.pw.edu.pl