Przedsiębiorczość w czasach kryzysu

Kiedy: 28 - 29 grudnia 2011
Gdzie: Ośrodek ZETOM-JACHRANKA, Jarchanka 76a (http://www.zetom.info)

Gośćmi wydarzenia będą znakomici przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki, profesorowie Warszawskich Uczelni wyższych. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami prelegentów.

 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką przedsiębiorczości i chętne do zabrania głosu w dyskusjach na tematy związane z przedsiębiorczością z udziałem wybitnych ekspertów.

Udział jest bezpłatny!

Pierwsze osoby do zapisu będą mogły skorzystać z bezpłatnego noclegu i posiłków! 
Prosimy zapoznać się z informacjami o zapisach i uczestnictwie (poniżej).

Prelegenci: 

  • Witold Orłowski Przedsiębiorczość w czasach kryzysu.
  • Mieczysław Muraszkiewicz  Wielkie idee w nauce oraz A second face of innovation.
  • Jan Szmidt  Współpraca uczelni wyższych z gospodarką i administracją. Szanse i bariery.
  • Janusz Zawiła Niedźwiecki Przedsiębiorczość z perspektywy akademickiej i biznesowej.
  • Tomasz Szapiro  Innowacja i innowacyjność jako produkty.  Próba analizy ekonomicznej.
  • Mateusz Flis - opowie o projekcie inVisium (www.ives-system.com) 

Wstępny program wyjazdu:

Dzień 1
14.00 - 15.00 Obiad
15.00 - 15.20 Jakub Lebuda Wnioski z realizacji 2-letniego programu wspierania przedsiębiorczości akademickiej Brama Innovation Camp.
15.15 - 16.00 Mieczysław Muraszkiewicz  Wielkie idee w nauce
16.00 - 17.00 Janusz Zawiła Niedźwiecki Przedsiębiorczość z perspektywy akademickiej i biznesowej.
17.00-18.00  Jan Szmidt  Współpraca uczelni wyższych z gospodarką i administracją. Szanse i bariery.
18.00-18.30 Mateusz Flis Tytuł wystąpienia TBA
18.30 - 19.15 Panel dyskusyjny
19.15 - 20.00 Kolacja 
20.00             Nieformalna sesja dyskusyjna
Dzień 2
8.30 - 9.30 Śniadanie
9.30 - 10.30 Witold Orłowski Przedsiębiorczość w czasach kryzysu
10.30 - 11.30 Mieczysław Muraszkiewicz  A second face of innovation.
11.30 - 12.30 Tomasz Szapiro  Innowacja i innowacyjność jako produkty.  Próba analizy ekonomicznej.
12.30 - 13.30 Panel dyskusyjny
13.30 - 14.30 Obiad

 

Zapisy i Uczestnictwo:

Udział w wykładach i dyskusjach jest otwarty i bezpłatny - zapraszamy  wszystkich zainteresowanych, to tylko 35km od Warszawy!

Ponadto, pierwsze zapisane osoby maja zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w nocy z 28 na 29 oraz wyżywienie podczas całego pobytu na konferencji.

Liczba miejsc bezpłatnych jest ograniczona! Pierwsza tura zapisów trwa do 22 grudnia.

Pierwszeństwo udziału mają studenci z ważną legitymacją studencką (wraz z aplikacją należy wysłać skan/zdjęcie legitymacji na adres bic@brama.elka.pw.edu.pl), następnie o przyjęciu decyduje kolejność zapisu. Pierwszeństwo mają też osoby deklarujące udział w całości wydarzenia.

Zapis nie gwarantuje bezpłatnego pobytu, prosimy czekać na akceptację zgłoszenia (22 grudnia czwartek). Każdy zapis za to gwarantuje możliwość udziału prelekcjach i dyskusjach.

Zapisy: http://www.przedsiebiorczosc-w-kryzysie.evenea.pl/

Osoby, które nie zdążą się zapisać również zapraszamy do przyjazdu. Na własny koszt można skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia lub jedynie uczestniczyć w prelekcjach i panelach dyskusyjnych - bezpłatnie.

Program Brama Innovation Camp jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. 

Kontakt: bic@brama.elka.pw.edu.pl

Zapraszamy!
Zespół Brama Innovation Camp

Więcej informacji