Komunikat Studium Języków Obcych PW

 OBOWIĄZKOWY TEST DIAGNOSTYCZNY ON-LINE 
Studenci I semestru studiów stacjonarnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych rozpoczynający naukę języka obcego od semestru zimowego 2014/2015 są zobowiązani do wykonania TESTU DIAGNOSTYCZNEGO ON-LINE, umożliwiającego przydział do grup językowych na właściwym poziomie zaawansowania.

W maju oraz czerwcu 2014 zostanie przeprowadzony test z wybranego języka obcego (angielski, niemiecki lub rosyjski). Ze względu na dużą liczbę wydziałów, każdemu z nich zostanie przydzielony okres 10 dni na wykonanie testu, dlatego też prosimy o śledzenie ogłoszeń pojawiających się na stronach wydziałowych i szybką reakcję na ogłoszenie o terminie testu diagnostycznego. 

WYKONANIE TESTU JEST OBOWIĄZKOWE i stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminu B2 z wybranego języka obcego.Studentów posiadających certyfikaty językowe prosimy o sprawdzenie, czy posiadany certyfikat uprawnia ich do zwolnienia z Egzaminu B2, a tym samym do nauki języka angielskiego na poziomie C1 lub innych języków obcych na wybranych przez siebie poziomach.

UWAGA! Wpisy ocen z certyfikatów tylko do 15 maja 2014!

Szczegółowe informacje na temat:
 - organizacji zajęć z języków obcych
 - uznawanych certyfikatów
 - zapisów na języki
znajdziecie na stronie: http://www.sjo.pw.edu.pl/