Rekrutacja do Programu Ambasadorskiego Filary sukcesu

W ramach Programu Edukacyjnego Filary sukcesu, który ruszył w czerwcu 2013 roku, rozpoczyna się rekrutacja Ambasadorów obejmująca dwie uczelnie: Politechnikę Warszawską oraz Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

Studenci biorący udział w Programie Ambasadorskim będą mogli m.in. poszerzać swoją wiedzę praktyczną oraz rozwijać umiejętności społeczne. 

Program Edukacyjny Filary sukcesu skierowany jest do studentów kierunków technicznych. Wiedza teoretycznaumiejętności praktyczne oraz proaktywność ułatwiają osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym i są motywami przewodnimi ProgramuWszystkie działania, takie jak warsztaty, konkursy, czy projekty zaplanowane w ramach Filarów sukcesu, mają na celu wsparcie studentów w lepszym przygotowaniu się do kariery zawodowej oraz uzupełnieniu brakujących kompetencji ważnych z punktu widzenia pracodawców.

Pierwszym zaplanowanym działaniem w roku akademickim 2013/2014 w ramach Filarów sukcesujest rekrutacja i uruchomienie drugiej edycji Programu Ambasadorskiego rozpoczętego w roku akademickim 2012/2013. Ambasadorzy, podczas roku akademickiego, pośredniczą w kontaktach między Partnerami Programu Filary sukcesu a uczelnią, a także biorą udział w przedsięwzięciach edukacyjnych organizowanych w ramach Programu na uczelniach. Dzięki uczestnictwu w Programie Ambasadorzy będą mieli możliwość zapoznania się z pracą w dużej międzynarodowej firmie i poszerzenia wiedzy praktycznej z zakresu inżynierii materiałowej, produkcji i automatyki, architektury i budownictwa oraz sprzedaży, marketingu i zarządzania. Będą mogli wziąć udział w szkoleniach oraz praktykach dopasowanych do ich indywidualnych zainteresowań.

Rekrutacja do Programu trwać będzie do 13 grudnia bieżącego roku. Aby wziąć w niej udział wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny na stronie Programu www.filarysukcesu.pl. Organizatorzy poszukują przede wszystkim studentów ambitnych, chętnych do nauki i rozwoju na wielu płaszczyznach. 

Szczegóły: www.filarysukcesu.pl