Zaproszenie na konferencję KKRRiT 2014

Informacja o KKRRiT 2014 

 

Od 11 do 13 czerwca 2014 r. w Gmachu Głównym PW  będzie miała miejsce kolejna Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT 2014), której głównym  organizatorem jest Instytut Radioelektroniki PW.

Honorowy patronat na Konferencją objęli:

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj

JM Rektor Politechniki Warszawskiej Prof. Jan Szmidt

Krajowe Konferencje Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji mają już ugruntowaną pozycję jako miejsce prezentacji osiągnięć, wymiany doświadczeń i ożywionych dyskusji przedstawicieli wielu środowisk. Uczestniczą w nich zarówno wybitni specjaliści ze świata nauki, techniki i administracji państwowej, jak i młodzi pracownicy firm telekomunikacyjnych i medialnych, doktoranci i studenci.  Będzie to już czternaste spotkanie organizowane przez uczelnie techniczne Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia.

Konferencji będzie towarzyszyć *wystawa techniczna*.  Do udziału w niej zapraszamy wszystkie firmy działające w  obszarze tematycznym konferencji: producentów, importerów, operatorów, dostawców usług i treści, firmy wydawnicze i szkoleniowe. Oferujemy powierzchnię wystawową w jednej z najpiękniejszych sal wystawowych Warszawy – *w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej.

Szczegóły na stronie internetowej:

http://kkrrit2014.ire.pw.edu.pl/