Myślisz, że Information System w branży FMCG to laptop i Excel, a sukces naszych marek zawdzięczamy wyłącznie sprzedaży i marketingowi?

Informujemy o możliwości ubiegania się w roku akademickim 2014/2015 o jedno z 3 stypendiów ufundowanych przez Ministerstwo Kultury Luksemburga. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 24 kwietnia 2014 r., do godz. 16:00.

Dziekanat ds. Nauczania w dniach 24-28 lutego 2014 r. będzie otwarty dla studentów od godz. 10 do 15.

Szkolenie biblioteczne dla nowo przyjętych studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbędzie się w dniach 24–28 lutego 2014 r.

  Klubu Studenckiego Amplitron zaprasza serdecznie na Jam Session, 7.03.2014 (piątek), w godzinach 18.00-23.00

Zadanie polega na opracowaniu systemu informatycznego do wpisywania wyników badań na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach realizacji projektu „Praktyki rodzicielskie rodziców dzieci z objawami ADHD. 

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w programie międzynarodowej wymiany studentów ERASMUS + w poniedziałek 3 marca 2014 r. godz. 14:30 - 16:30,  sala 145 (Audytorium Centralne)

  Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt.:  PROGRAM HORYZONT 2020 - warsztaty dla wnioskodawców - ERC Starting Grants oraz ERC Consolidator Grants w ramach bieżących konkursów ogłoszonych w programie HORYZONT 2020.

Szanowny Absolwencie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych serdecznie zapraszamy Cię do udziału w uroczystości wręczania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Warszawskiej. Uroczystość odbędzie się dnia: 22 lutego 2014 godz. 11:00 w Małej Auli (Gmach Główny PW).

Seminarium odbyło się 4 lutego 2014 r. w godz. 10.15-12.00 w Audytorium Centralnym WEiTI. Informacje dotyczące repozytorium, jego roli w PW i wykorzystania przedstawili mgr Jolanta Stępniak (Dyrektor Biblioteki Głównej PW) oraz prof. Henryk Rybiński, po czym odbyła się dyskusja.