2. Konferencja Studenckich Kół Naukowych naszego Wydziału

Wysoki poziom merytoryczny prezentowanych projektów, doskonała organizacja i niezła frekwencja – tak w skrócie można scharakteryzować 2 . Konferencję Studenckich Kół Naukowych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Konferencja, zorganizowana przez Wydziałową Radę Samorządu oraz Radę Kół Naukowych WEiTI, odbyła się 4 czerwca 2014 r. w Audytorium Centralnym Gmachu Elektroniki.
Rozpoczęła się wystąpieniem Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby. Następnie prof. nzw. dr inż. Krzysztof Perlicki przedstawił szerokie możliwości współpracy kół naukowych z firmami, w ramach prowadzonych przez koła projektów, a także w perspektywie rozwoju zawodowego. Do podjęcia studiów 3. stopnia na naszym Wydziale zachęcała w kolejnym wystąpieniu Przewodnicząca Rady Doktorantów WEiTI, pani mgr inż. Antonina Geras.

Część główną konferencji stanowiła sesja plenarna, podczas której wygłoszono 9 referatów, zakwalifikowanych wcześniej przez Komitet Programowy.  Prelegenci przedstawili wyniki badań, prowadzonych aktualnie przez Koła, których są członkami. Wszystkie referaty były na bardzo wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym jak i pod względem techniki prezentacji. Ale tylko jeden referat mógł zdobyć nagrodę główną, ufundowaną przez Dziekana WEiTI, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zarembę.  Komitet Programowy w składzie:

współprzewodniczący:

  prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak

  dr inż. Zbigniew Gajo

członkowie:

  doc. Jacek Cichocki

  doc. Sławomir Kula

  mgr Rajmund Kożuszek

  prof. Lidia Łukasiak

  dr Daniel Paczesny

  dr Tomasz Traczyk

wyłonił zwycięzcę – Koło Naukowe Bionik, za referat „Ball Collector – autonomiczny robot operujący w przestrzeni hali sportowej”. Przyznano również dwa wyróżnienia: dla Koła Naukowego FOKA i Koła Naukowego Cybernetyki. Gratulujemy zwycięzcom!

Całość zakończył „bankiet”, który także zachował odpowiedni poziom –pizza była gorąca, a cola zimna.

Członkom Komitetu Organizacyjnego, Panom Łukaszowi Goławskiemu, Maciejowi Kubryniowi, Łukaszowi Majewskiemu oraz Pani Magdalenie Kuli, a także Panu Michałowi Zawadce dziękujemy za wysiłek włożony w doskonale przygotowanie wydarzenia.

A już wkrótce ukaże się Informator Kół Naukowych naszego Wydziału oraz  monografia  „Prace Studenckich Kół Naukowych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, tom II”.

Zobacz zdjęcia z konferencji.