25-27 czerwca 2015 r. - VIII edycja międzynarodowej konferencji HSI

Szanowni Państwo! W dniach 25-27 czerwca 2015 roku odbędzie się w Warszawie ósma edycja międzynarodowej konferencji HSI. Do wzięcia udziału w specjalnym panelu Student Forum zapraszamy szczególnie studentów będących obecnie w trakcie pisania dyplomu inżynierskiego lub pracy magisterskiej, których rezultaty będą mogły stanowić zasadniczą część publikacji.

Zachęcamy do nadsyłania publikacji, a prace wszystkich osób, których artykuły zostaną przyjęte będą również upublicznione w formie ustnej prezentacji wygłoszonej przez autora.

Dla studentów przewidziano obniżone opłaty konferencyjne oraz możliwość jednodniowego udziału w konferencji. Dodatkowo, studentom, którzy nadeślą najlepsze publikacje ufundowane zostaną odpowiednie wyróżnienia.

Tematycznie praca powinna zawierać elementy interakcji między człowiekiem a maszyną (systemem).

Artykuł powinien składać się zasadniczo z następujących części:

- wstęp (przegląd literatury z tematu),

- opis interakcji,

- wyniki pomiarów,

- symulacje i testy,

- podsumowanie i wnioski.

Wymagania formy artykuł:

- język: angielski,

- szczegółowy spis kategorii znajduje się tutaj,

- liczba stron: 4-8,

- formatka.

Termin nadsyłania artykułów mija 15 marca 2015 roku.

Konferencja jest indeksowana w naukowych bazach Scopus i Web of Science, a pozytywnie zrecenzowane i zaakceptowane artykuł zostaną opublikowane w internetowej bazie IEEE.

Posiadanie wyników swoich badań naukowych udokumentowanych w materiałach konferencyjnych dobrej konferencji jest cennym aspektem zarówno przy rozpoczynaniu studiów doktoranckich jak i nowej pracy zawodowej.

Niebawem na stronie domowej konferencji znajdzie się więcej szczegółów związanych ze Student Forum HSI 2015.

Wszelkie pytania związane z Forum Studenckim proszę kierować na adres:

krzycz@biomed.eti.pg.gda.pl