Komunikaty Dziekanatu

 

W tej zakładce przedstawiamy bieżące, najważniejsze sprawy prowadzone przez Dziekanat WEiTI
 

Decyzje administracyjne dotyczące stypendium Rektora za wyniki w nauce można odbierać do dnia 7 grudnia 2018 – 30.11.2018 >>więcej

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji administracyjnych dotyczących stypendiów socjalnych i specjalnych do dnia 28.11.2018 – 22.11.2018 >>więcej

Publikujemy ostateczne listy rankingowe dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr 18Z – 20.11.2018 >>więcej

Decyzje stypendialne można odbierać do dnia 21.11.2018 w pok. 119 – 16.11.2018 >>więcej

Publikujemy wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce – 25.10.2018 >>więcej

Informujemy, że w dniu 25 października 2018 r. (czwartek) godziny przyjęć Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego zostają ODWOŁANE – 24.10.2018 >>więcej

Studenci pierwszego semestru studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu BHP – 12.10.2018 >>więcej

Nowo przyjęci studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia mogą pobrać wnioski o transfer osiągnięć z wcześniej odbytych studiów w portalu USOS-web. Termin składania tych wniosków upływa 30 października 2018. Zainteresowanych studentów prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi wyjaśnieniami – 10.10.2018 >>więcej

Informujemy, że internetowe kursy "Przysposobienia Bibliotecznego" dla studentów I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia dostępne będą w terminie 5-12 października 2018 r. Zaliczenie szkolenia jest obowiązkowe! – 02.10.2018 >>więcej

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem funkcjonowania Dziekanatu w dniach 1-5 października 2018 r. – 28.09.2018 >> więcej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału w dniu 4 października 2018 r. (czwartek) w okazji uroczystości związanych z obchodami Dnia Wydziału, zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywać się będą zgodnie z planem zajęć do godziny 14:00 – 27.09.2018 >>więcej

Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć dla studentów I semestru w Bibliotece Wydziałowej – 27.09.2018  >>więcej

Spotkanie dla studentów, którzy ukończyli studia na innych Wydziałach Politechniki Warszawskiej lub są absolwentami innych Uczelni odbędzie się 28 września 2018 o godzinie 16:00 w Audytorium Centralnym –  26.09.2018 >>więcej

Harmonogram w poszczególne dni tygodnia – 17.09.2018 >>więcej

Prosimy studentów o zapoznanie się z terminarzem działań – 20.09.2018 >>więcej

Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim (18Z) odbędą się drogą elektroniczną. Studenci WEiTI dokonują wyboru zajęć w terminie: środa 19.09.2018 godz. 9:00-22:00 – 14.09.2018  >>więcej

Bardzo prosimy o weryfikację przeniesionych ocen – 13.09.2018 >>więcej

Uprzejmie Państwa informujemy, że w dniu 13 września 2018 r. (czwartek) przyjęcia Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego zostają ODWOŁANE – 10.09.2018 >>więcej

Uprzejmie informujemy, że wyniki rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia będą widoczne na portalu Rekrutacje PW – 13.09.2018 >>więcej