Komunikaty Dziekanatu

 

W tej zakładce przedstawiamy bieżące, najważniejsze sprawy prowadzone przez Dziekanat WEiTI
 

Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć dla studentów I semestru w Bibliotece Wydziałowej. 

Uprzejmie informujemy, że godziny otwarcia Dziekanatu w dniach 11–15 lutego 2018 r. ulegają zmianie  >>więcej

Studenci dokonują wyboru zajęć w terminie: 7.02-16.02.2019 według  podanego harmonogramu

Prosimy studentów o zapoznanie się z terminarzem działań – 1.02.2019 >>więcej

Termin wypełnienia ankiet oceny zajęć prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w semestrze zimowym 2018/2019 został przesunięty do 10 lutego 2019. Zachęcamy studentów do przekazania nam swoich opinii.  – 25.01.2018 >> więcej

Informujemy, że studenci którzy, nie jeszcze nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym w dniach 14 – 27 stycznia 2019 r.

Prosimy o odbiór negatywnych decyzji administracyjnych dotyczących stypendium Rektora do 18.01.2019 >>więcej

Ocena zajęć prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w semestrze zimowym 2018/2019 zostanie przeprowadzona przy użyciu systemu USOS. Zachęcamy studentów do przekazywania nam swoich opinii.  – 17.12.2018 >> więcej

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą procedurą wyboru instytutu dyplomującego w systemie USOS-Web – 3.12.2018 >>więcej

W dniach 4 grudnia i 6 grudnia 2018 r. godziny przyjęć Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego zostają odwołane – 3.12.2018 >>więcej

Decyzje administracyjne dotyczące stypendium Rektora za wyniki w nauce można odbierać do dnia 7 grudnia 2018 – 30.11.2018 >>więcej

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji administracyjnych dotyczących stypendiów socjalnych i specjalnych do dnia 28.11.2018 – 22.11.2018 >>więcej

Publikujemy ostateczne listy rankingowe dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr 18Z – 20.11.2018 >>więcej

Decyzje stypendialne można odbierać do dnia 21.11.2018 w pok. 119 – 16.11.2018 >>więcej

Publikujemy wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce – 25.10.2018 >>więcej

Informujemy, że w dniu 25 października 2018 r. (czwartek) godziny przyjęć Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego zostają ODWOŁANE – 24.10.2018 >>więcej

Studenci pierwszego semestru studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu BHP – 12.10.2018 >>więcej

Nowo przyjęci studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia mogą pobrać wnioski o transfer osiągnięć z wcześniej odbytych studiów w portalu USOS-web. Termin składania tych wniosków upływa 30 października 2018. Zainteresowanych studentów prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi wyjaśnieniami – 10.10.2018 >>więcej