Komunikaty Dziekanatu

UWAGA!

W związku z Zarządzeniem Rektora PW:

nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r. oraz nr 23/2020 z dnia 8.04.2020 r. 

obsługa studentów w dniach 12.03. - 15.05.2020 r. odbywa się wyłącznie

za pośrednictwem komunikacji mailowej lub telefonicznej!

  

   

Dziekanat pracuje w godzinach 8.00 - 16.00 (wt. dyżur do 17.00).
Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie (pok. 111, 112, 119, 158):
Poniedziałek: 12.00 - 15.00
Wtorek: 12.00 - 17.00
Środa: 12.00 - 15.00
Czwartek: 12.00 - 15.00
Piątek: 9.00 - 12.00
   

   

Dostępne są wstępne listy osób ubiegających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Biblioteka Główna, filie oraz biblioteki domów studenckich będą nieczynne w dniach 12 marca - 14 kwietnia 2020 r.

Termin płatności za niezaliczone przedmioty został przedłużony do 14 kwietnia 2020 r.

W związku z Zarządzeniem Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11 marca 2020 r. § 2 pkt 1 i 2, zajęcia objęte planem zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, od dnia 23.03.2020 r. do dnia 14.04.2020 r. uznaje się za zajęcia prowadzone zdalnie z wyłączeniem zajęć, których realizacja zdalna nie jest możliwa.

W związku z Zarządzeniem Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11 marca 2020 r. wprowadza się następującą procedurę składania wniosków/podań 
o obniżenie opłat za niezaliczone przedmioty w sem. 19Z

W systemie USOS, na indywidualnych kontach, w rubryce saldo oczekujące PLN, ukazały się naliczenia opłat z tytułu niezaliczonych przedmiotów w sem. 19Z, z terminem płatności do 31 marca 2020 r.

Studenci pierwszego semestru studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu BHP 

Zapraszamy do udziału w e-kursie w dniach 3-17 marca 2020 r. więcej»

Uprzejmie prosimy o składanie wniosków o stypendia (socjalne, dla osób niepełnosprawnych, rektora) wraz z wymaganymi załącznikami na aktualnych formularzach do 6 marca 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem funkcjonowania Dziekanatu w dniach 24-28 lutego 2020 r. więcej»

Spotkanie informacyjne dla studentów, którzy ukończyli studia na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej lub są absolwentami innych uczelni 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji na poszczególne kierunki

Studenci dokonują wyboru zajęć w terminie 10.02.-14.02.2020 r. według  podanego harmonogramu. 

Rok akademicki 2019/2020

Informacja dotyczy studentów, którzy będą składać prace inżynierskie w bieżącym semestrze i planują rekrutować się na studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze letnim 2019/2020 na WEiTI.

Prosimy studentów o zapoznanie się z terminarzem działań związanych z rozliczeniem semestru zimowego 2019Z, rejestracją na semestr letni 2020L i zapisami na przedmioty w semestrze 2020L

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w dniach 10-20.12.2019 więcej»

STYPENDIA:

  • SOCJALNE
  • DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  • REKTORA
  • ZAPOMOGI