Komunikaty Dziekanatu

 

W tej zakładce przedstawiamy bieżące, najważniejsze sprawy prowadzone przez Dziekanat WEiTI
 

Uprzejmie informujemy, że studenci, którzy dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym do 7.04.2019 r. Kurs będzie miał formę internetową.  >>więcej

Informujemy, że z systemu ERES do systemu USOS zostały przeniesione wszystkie osiągnięcia doktorantów WEITI uzyskane w okresie ostatnich sześciu lat, zaczynając od semestru 2012Z. Wraz z tymi osiągnięciami zostały też przeniesione informacje o wymaganiach programowych zarówno na studiach doktoranckich w języku polskim, jak też w języku angielskim – 03.09.2018 >>więcej

Uprzejmie informujemy, że po zakończeniu najważniejszych działań remontowych Dziekanat znów funkcjonuje w pok. 111-112 – 30.08.2018 >>więcej

Uprzejmie informujemy, że w dniach 01.08.2018 r. – 31.08.2018 r. przyjęcia Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego oraz Prodziekana ds. Studenckich dr. inż. Zbigniewa Gajo zostają odwołane – 23.07.2018 >>więcej

Studenci oraz doktoranci, którzy mogą wykazać się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi mogą ubiegać się o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 19.07.2018 >>więcej

Uprzejmie informujemy, że z powodu trwających prac remontowych Dziekanat (pok. 111 i 112) zostaje czasowo przeniesiony do pok. 117 – 28.06.2018 >>więcej

Informujemy, że została otwarta rejestracja na przedmioty w cyklu dydaktycznym 2018Z w systemie USOSWeb. Zapisy na przedmioty będą możliwe do dnia 16 września 2018 r. do godz. 23:59. – 19.06.2018 >>więcej

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi korespondencji mailowej z uczelnią – 11.06.2018 >>więcej

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji administracyjnych do dnia 25 maja 2018 r. – 18.05.2018 >>więcej

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na temat organizacji zajęć dydaktycznych w dniu 17 maja 2018 r. – 11.05.2018 >>więcej

Podział studentów na specjalności oraz podział studentów na instytuty, w semestrze 2018L, nastąpi równolegle w dwóch systemach, tzn. zarówno w systemie ERES, jak też w systemie USOS. Deklaracje wyboru specjalności lub wyboru instytutu należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 7 do 18 maja 2018 – 10.05.2018 >>więcej

Studenci I semestru studiów stacjonarnych proszeni są o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach 8 maja – 18 maja 2018 – 10.05.2018 >>więcej

Udostępniamy listę osób, które w semestrze 17Z nie zaliczyły zadeklarowanych przedmiotów – 11.04.2018 >>więcej

Informujemy, że został zakończony etap przenoszenia danych o osiągnięciach studentów Wydziału EITI z systemu ERES do systemu USOS. Zostały przeniesione wszystkie zaliczenia studentów uzyskane w okresie ostatnich sześciu lat, zaczynając od semestru 2012Z. Wraz z tymi zaliczeniami zostały też przeniesione informacje o wymaganiach programowych zarówno na studiach pierwszego, jak też na studiach drugiego stopnia, tak w języku polskim, jak też w języku angielskim – 28.03.2018 >>więcej

Informujemy, że zostały już ogłoszone wstępne listy stypendialne za wyniki w nauce. Możliwość składania wniosków i zażaleń do dnia 27 marca! – 22.03.2018 >>więcej 

Uwaga! Prosimy o zgłoszenie się po odbiór decyzji administracyjnych dotyczących stypendiów socjalnych oraz specjalnych do dnia 21.03.2018 r. – 14.03.2018 >>więcej

W dniu 13 marca i 15 marca 2018 r. godziny przyjęć Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego zostają odwołane! – 8.03.2018 >>więcej

Informacje na temat obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów I semestru studiów stacjonarnych I i II stopnia – 5.03.2018 >>więcej

Informujemy, że internetowe kursy "Przysposobienia Bibliotecznego" są dostępne w terminie od 26 lutego 2018 r. do 6 marca 2018 r.! – 28.02.2018 >>więcej

Uwaga Studenci I semestru! Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń bibliotecznych – 22.02.2018 >>więcej