Komunikaty Dziekanatu

 

W tej zakładce przedstawiamy bieżące, najważniejsze sprawy prowadzone przez Dziekanat WEiTI
 

Informujemy, że internetowe kursy "Przysposobienia Bibliotecznego" dla studentów I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia dostępne będą w terminie 5-12 października 2018 r. Zaliczenie szkolenia jest obowiązkowe! – 02.10.2018 >>więcej

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem funkcjonowania Dziekanatu w dniach 1-5 października 2018 r. – 28.09.2018 >> więcej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału w dniu 4 października 2018 r. (czwartek) w okazji uroczystości związanych z obchodami Dnia Wydziału, zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywać się będą zgodnie z planem zajęć do godziny 14:00 – 27.09.2018 >>więcej

Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć dla studentów I semestru w Bibliotece Wydziałowej – 27.09.2018  >>więcej

Spotkanie dla studentów, którzy ukończyli studia na innych Wydziałach Politechniki Warszawskiej lub są absolwentami innych Uczelni odbędzie się 28 września 2018 o godzinie 16:00 w Audytorium Centralnym –  26.09.2018 >>więcej

Harmonogram w poszczególne dni tygodnia – 17.09.2018 >>więcej

Prosimy studentów o zapoznanie się z terminarzem działań – 20.09.2018 >>więcej

Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim (18Z) odbędą się drogą elektroniczną. Studenci WEiTI dokonują wyboru zajęć w terminie: środa 19.09.2018 godz. 9:00-22:00 – 14.09.2018  >>więcej

Bardzo prosimy o weryfikację przeniesionych ocen – 13.09.2018 >>więcej

Uprzejmie Państwa informujemy, że w dniu 13 września 2018 r. (czwartek) przyjęcia Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego zostają ODWOŁANE – 10.09.2018 >>więcej

Uprzejmie informujemy, że wyniki rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia będą widoczne na portalu Rekrutacje PW – 13.09.2018 >>więcej

Uprzejmie informujemy, że studenci, którzy dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym do 7.04.2019 r. Kurs będzie miał formę internetową.  >>więcej

Informujemy, że z systemu ERES do systemu USOS zostały przeniesione wszystkie osiągnięcia doktorantów WEITI uzyskane w okresie ostatnich sześciu lat, zaczynając od semestru 2012Z. Wraz z tymi osiągnięciami zostały też przeniesione informacje o wymaganiach programowych zarówno na studiach doktoranckich w języku polskim, jak też w języku angielskim – 03.09.2018 >>więcej

Uprzejmie informujemy, że po zakończeniu najważniejszych działań remontowych Dziekanat znów funkcjonuje w pok. 111-112 – 30.08.2018 >>więcej

Uprzejmie informujemy, że w dniach 01.08.2018 r. – 31.08.2018 r. przyjęcia Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego oraz Prodziekana ds. Studenckich dr. inż. Zbigniewa Gajo zostają odwołane – 23.07.2018 >>więcej

Studenci oraz doktoranci, którzy mogą wykazać się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi mogą ubiegać się o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 19.07.2018 >>więcej

Uprzejmie informujemy, że z powodu trwających prac remontowych Dziekanat (pok. 111 i 112) zostaje czasowo przeniesiony do pok. 117 – 28.06.2018 >>więcej

Informujemy, że została otwarta rejestracja na przedmioty w cyklu dydaktycznym 2018Z w systemie USOSWeb. Zapisy na przedmioty będą możliwe do dnia 16 września 2018 r. do godz. 23:59. – 19.06.2018 >>więcej

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi korespondencji mailowej z uczelnią – 11.06.2018 >>więcej

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji administracyjnych do dnia 25 maja 2018 r. – 18.05.2018 >>więcej