Komunikaty Dziekanatu

UWAGA!

W związku z Zarządzeniem Rektora PW:

nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r. oraz nr 23/2020 z dnia 8.04.2020 r. 

obsługa studentów w dniach 12.03. - 15.05.2020 r. odbywa się wyłącznie

za pośrednictwem komunikacji mailowej lub telefonicznej!

  

   

Dziekanat pracuje w godzinach 8.00 - 16.00 (wt. dyżur do 17.00).
Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie (pok. 111, 112, 119, 158):
Poniedziałek: 12.00 - 15.00
Wtorek: 12.00 - 17.00
Środa: 12.00 - 15.00
Czwartek: 12.00 - 15.00
Piątek: 9.00 - 12.00
   

   

  • Podział studentów na instytuty dyplomujące nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru instytutu należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 5 do 16 grudnia 2019 r.

Informujemy, że w dniu 31 października (czwartek) przyjęcia Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego zostają ODWOŁANE!

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 i dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym w dniach 23-30 października 2019 r. więcej»

Studenci pierwszego semestru studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu BHP więcej»

Na podstawie Decyzji Rektora PW nr 89/2019, z dn. 24 czerwca 2019 r., w systemie USOS zostały uwidocznione naliczenia opłat z tytułu niezaliczonych przedmiotów

Zapraszamy wszystkich studentów Politechniki Warszawskiej do udziału w Olimpiadzie organizowanej przez Politechnikę Poznańską. Do wygrania cenne nagrody! 

Uprzejmie prosimy o składanie wniosków o stypendia (socjalne, dla osób niepełnosprawnych, rektora) wraz z wymaganymi załącznikami na aktualnych formularzach do dnia 22 października 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem
Dziekana Wydziału w dniu 4 października 2019 r. (piątek) w okazji uroczystości związanych z obchodami Dnia Wydziału, zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywać się będą zgodnie z planem zajęć do godziny 14:00 – 26.09.2018 więcej>>

Studenci, którzy mogą wykazać się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi mogą ubiegać się o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 25.09.2019 r. więcej>>

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem funkcjonowania Dziekanatu w dniach 1-4 października 2019 r. – 25.09.2018 więcej>>

Spotkanie dla studentów, którzy ukończyli studia na innych Wydziałach Politechniki Warszawskiej lub są absolwentami innych Uczelni odbędzie się 30 września 2019 o godzinie 17:15 w Audytorium Centralnym –  24.09.2018 więcej>>

Studenci dokonują wyboru zajęć w terminie 21.09.-30.09.2019 r. według  podanego harmonogramu 

Uprzejmie informujemy, że wyniki rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia w semestrze zimowym 2019/2020 będą widoczne na portalu Rekrutacje PW – 13.09.2019 >>więcej

Prosimy studentów o zapoznanie się z terminarzem działań związanych z rozliczeniem semestru 2019L, rejestracją na semestr 2019Z i zapisami na przedmioty w semestrze 2019Z więcej>>

Uprzejmie informujemy, że studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 i dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym w dniach 2-11 września 2019 r. Kurs ma formę e-learningową. 

Z powodu aktualizacji systemy USOS w dniu 25.07.2019 r. (czwartek) wszelkie działania Dziekanatu związane z koniecznością wykorzystania systemu zostają zawieszone.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 29.07.2019 r. – 31.08.2019 r. przyjęcia Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego oraz Prodziekana ds. Studenckich dr. inż. Zbigniewa Gajo zostają odwołane  >>więcej