Komunikaty Dziekanatu

UWAGA!

W związku z Zarządzeniem Rektora PW:

nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r. oraz nr 23/2020 z dnia 8.04.2020 r. 

obsługa studentów w dniach 12.03. - 15.05.2020 r. odbywa się wyłącznie

za pośrednictwem komunikacji mailowej lub telefonicznej!

  

   

Dziekanat pracuje w godzinach 8.00 - 16.00 (wt. dyżur do 17.00).
Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie (pok. 111, 112, 119, 158):
Poniedziałek: 12.00 - 15.00
Wtorek: 12.00 - 17.00
Środa: 12.00 - 15.00
Czwartek: 12.00 - 15.00
Piątek: 9.00 - 12.00
   

   

Uprzejmie informujemy, że studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 i dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym w dniach 2-11 września 2019 r. Kurs ma formę e-learningową. 

Z powodu aktualizacji systemy USOS w dniu 25.07.2019 r. (czwartek) wszelkie działania Dziekanatu związane z koniecznością wykorzystania systemu zostają zawieszone.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 29.07.2019 r. – 31.08.2019 r. przyjęcia Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego oraz Prodziekana ds. Studenckich dr. inż. Zbigniewa Gajo zostają odwołane  >>więcej

Informujemy, że w dniu 18 czerwca (wtorek) przyjęcia Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego zostają ODWOŁANE!

Informujemy, że z powodu utrzymującej się wysokiej temperatury Dziekanat w dniu dzisiejszym 11.06.2019 (wtorek) jest czynny do godziny 16:00.

Informujemy, że do dnia 19 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. Mieczysława Króla na rok akademicki 2019/2020 

Ocena zajęć prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w semestrze letnim 2018/2019 zostanie przeprowadzona przy użyciu systemu USOS. Zachęcamy studentów do przekazywania nam swoich opinii.  – 8.05.2019 >> więcej

Decyzje administracyjne dotyczące stypendium Rektora za wyniki w nauce można odbierać do dnia 14 maja 2019 

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji administracyjnych dotyczących stypendiów socjalnych i specjalnych do dnia 28.11.2018 – 22.11.2018 >>więcej

Uprzejmie informujemy, że studenci, którzy dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym do 7.04.2019 r. Kurs będzie miał formę internetową.  >>więcej

Publikujemy wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce – 15.03.2019 >>więcej

Obowiązkowe szkolenie BHP nowo przyjętych studentów odbędzie się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem w marcu 2019 r.

Zgłoszenia przedłużone do dnia 8 marca 2019 r. (piatek).