Komunikaty Dziekanatu

 

W tej zakładce przedstawiamy bieżące, najważniejsze sprawy prowadzone przez Dziekanat WEiTI
 

W dniach 19 lutego – 2 marca 2018 r. w Dziekanacie (pokój 119) przyjmowane będą wnioski o stypendia Rektora, socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych – 20.02.2018 >>więcej

Przedstawiamy harmonogram pracy dziekanatu w pierwszym tygodniu semestru letniego 2017/2018 – 16.02.2018 >>więcej

Uprzejmie informujemy, że godziny otwarcia Dziekanatu w dniach 12–16 lutego 2018 r. ulegają zmianie – 08.02.2018  >>więcej

Uprzejmie informujemy, że wyniki rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia będą widoczne na portalu Rekrutacje PW – 09.02.2018  >>więcej

Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim (18L) odbędą się drogą elektroniczną. Studenci WEiTI dokonują wyboru zajęć w terminie: wtorek 06.02.2018 godz. 9:00-15:00 – 31.01.2018 >>więcej

Informujemy, że w dniu 28.01.2018 r. została wykonana synchronizacja treści  konspektów przedmiotów w systemie USOS na podstawie danych zapisanych w systemie ERES – 30.01.2018 >>więcej

Studenci, którzy dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym od 25.01.2018 do 31.01.2018 – 29.01.2018 >>więcej

Prosimy o zapoznanie się z nowymi ustaleniami w sprawie rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o wznowienie studiów – 24.01.2017 >>więcej

Informujemy, że od 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) zostały uruchomione zapisy na przedmioty w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 – 23.01.2017 >>więcej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 stycznia 2018 Prodziekan ds. Nauczania będzie przyjmował w godzinach 11:00–12:00 – 15.01.2018 >>więcej

Prosimy o odbiór negatywnych decyzji administracyjnych dotyczących stypendium Rektora – 09.01.2018 >> więcej

Informujemy, że zakończyliśmy próbną migrację danych z systemu ERES do systemu USOS w zakresie danych o przedmiotach prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na wszystkich kierunkach studiów – 04.01.2018 >>więcej

Informujemy, że zakończyliśmy próbną migrację danych dotyczących przebiegu studiów studentów kierunku „Automatyka i robotyka” oraz studentów kierunku „Inżynieria biomedyczna” – 04.01.2018 >>więcej

Informujemy, że pilotażowe przełączenie obsługi studiów pierwszego stopnia na kierunku „Inżynieria biomedyczna” – z systemu ERES do systemu USOS – nastąpi w semestrze letnim 2017/2018, czyli z jednosemestralnym wyprzedzeniem w stosunku do wszystkich pozostałych kierunków studiów – 04.01.2018 >>więcej

Tylko do 15 grudnia można składać wnioski o stypendium im. M. Kantona – 12.12.2017 >>więcej

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji administracyjnych do dnia 15 grudnia  2017 – 8.12.2017 >>więcej

Prosimy o zgłoszenie się po odbiór decyzji administracyjnych dotyczących stypendium Rektora – 24.11.2017  >>więcej

Szkolenie biblioteczne można odbyć w dodatkowym terminie od 23.11.2017 do 4.12.2017 – 21.11.2017 >>więcej

Prosimy o zgłoszenie się po odbiór decyzji administracyjnych dotyczących stypendiów socjalnych, specjalnych i zapomóg do dnia 27 listopada 2017! – 20.11.2017 >>więcej

Osoby, które zapisały się na dwie dyscypliny programowe zajęć wychowania fizycznego proszone są o pilne zgłoszenie zaistniałej sytuacji – 08.11.2017 >>więcej