Komunikaty Dziekanatu

 

W tej zakładce przedstawiamy bieżące, najważniejsze sprawy prowadzone przez Dziekanat WEiTI
 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na temat organizacji zajęć dydaktycznych w dniu 17 maja 2018 r. – 11.05.2018 >>więcej

Podział studentów na specjalności oraz podział studentów na instytuty, w semestrze 2018L, nastąpi równolegle w dwóch systemach, tzn. zarówno w systemie ERES, jak też w systemie USOS. Deklaracje wyboru specjalności lub wyboru instytutu należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 7 do 18 maja 2018 – 10.05.2018 >>więcej

Studenci I semestru studiów stacjonarnych proszeni są o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach 8 maja – 18 maja 2018 – 10.05.2018 >>więcej

Udostępniamy listę osób, które w semestrze 17Z nie zaliczyły zadeklarowanych przedmiotów – 11.04.2018 >>więcej

Informujemy, że został zakończony etap przenoszenia danych o osiągnięciach studentów Wydziału EITI z systemu ERES do systemu USOS. Zostały przeniesione wszystkie zaliczenia studentów uzyskane w okresie ostatnich sześciu lat, zaczynając od semestru 2012Z. Wraz z tymi zaliczeniami zostały też przeniesione informacje o wymaganiach programowych zarówno na studiach pierwszego, jak też na studiach drugiego stopnia, tak w języku polskim, jak też w języku angielskim – 28.03.2018 >>więcej

Informujemy, że zostały już ogłoszone wstępne listy stypendialne za wyniki w nauce. Możliwość składania wniosków i zażaleń do dnia 27 marca! – 22.03.2018 >>więcej 

Uwaga! Prosimy o zgłoszenie się po odbiór decyzji administracyjnych dotyczących stypendiów socjalnych oraz specjalnych do dnia 21.03.2018 r. – 14.03.2018 >>więcej

W dniu 13 marca i 15 marca 2018 r. godziny przyjęć Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego zostają odwołane! – 8.03.2018 >>więcej

Informacje na temat obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów I semestru studiów stacjonarnych I i II stopnia – 5.03.2018 >>więcej

Informujemy, że internetowe kursy "Przysposobienia Bibliotecznego" są dostępne w terminie od 26 lutego 2018 r. do 6 marca 2018 r.! – 28.02.2018 >>więcej

Uwaga Studenci I semestru! Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń bibliotecznych – 22.02.2018 >>więcej

W dniach 19 lutego – 2 marca 2018 r. w Dziekanacie (pokój 119) przyjmowane będą wnioski o stypendia Rektora, socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych – 20.02.2018 >>więcej

Przedstawiamy harmonogram pracy dziekanatu w pierwszym tygodniu semestru letniego 2017/2018 – 16.02.2018 >>więcej

Uprzejmie informujemy, że godziny otwarcia Dziekanatu w dniach 12–16 lutego 2018 r. ulegają zmianie – 08.02.2018  >>więcej

Uprzejmie informujemy, że wyniki rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia będą widoczne na portalu Rekrutacje PW – 09.02.2018  >>więcej

Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim (18L) odbędą się drogą elektroniczną. Studenci WEiTI dokonują wyboru zajęć w terminie: wtorek 06.02.2018 godz. 9:00-15:00 – 31.01.2018 >>więcej

Informujemy, że w dniu 28.01.2018 r. została wykonana synchronizacja treści  konspektów przedmiotów w systemie USOS na podstawie danych zapisanych w systemie ERES – 30.01.2018 >>więcej

Studenci, którzy dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym od 25.01.2018 do 31.01.2018 – 29.01.2018 >>więcej

Prosimy o zapoznanie się z nowymi ustaleniami w sprawie rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o wznowienie studiów – 24.01.2017 >>więcej

Informujemy, że od 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) zostały uruchomione zapisy na przedmioty w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 – 23.01.2017 >>więcej