Komunikaty Dziekanatu

 

W tej zakładce przedstawiamy bieżące, najważniejsze sprawy prowadzone przez Dziekanat WEiTI
 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 stycznia 2018 Prodziekan ds. Nauczania będzie przyjmował w godzinach 11:00–12:00 – 15.01.2018 >>więcej

Prosimy o odbiór negatywnych decyzji administracyjnych dotyczących stypendium Rektora – 09.01.2018 >> więcej

Informujemy, że zakończyliśmy próbną migrację danych z systemu ERES do systemu USOS w zakresie danych o przedmiotach prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na wszystkich kierunkach studiów – 04.01.2018 >>więcej

Informujemy, że zakończyliśmy próbną migrację danych dotyczących przebiegu studiów studentów kierunku „Automatyka i robotyka” oraz studentów kierunku „Inżynieria biomedyczna” – 04.01.2018 >>więcej

Informujemy, że pilotażowe przełączenie obsługi studiów pierwszego stopnia na kierunku „Inżynieria biomedyczna” – z systemu ERES do systemu USOS – nastąpi w semestrze letnim 2017/2018, czyli z jednosemestralnym wyprzedzeniem w stosunku do wszystkich pozostałych kierunków studiów – 04.01.2018 >>więcej

Tylko do 15 grudnia można składać wnioski o stypendium im. M. Kantona – 12.12.2017 >>więcej

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji administracyjnych do dnia 15 grudnia  2017 – 8.12.2017 >>więcej

Prosimy o zgłoszenie się po odbiór decyzji administracyjnych dotyczących stypendium Rektora – 24.11.2017  >>więcej

Szkolenie biblioteczne można odbyć w dodatkowym terminie od 23.11.2017 do 4.12.2017 – 21.11.2017 >>więcej

Prosimy o zgłoszenie się po odbiór decyzji administracyjnych dotyczących stypendiów socjalnych, specjalnych i zapomóg do dnia 27 listopada 2017! – 20.11.2017 >>więcej

Osoby, które zapisały się na dwie dyscypliny programowe zajęć wychowania fizycznego proszone są o pilne zgłoszenie zaistniałej sytuacji – 08.11.2017 >>więcej

Informujemy, że w dniu 26 października 2017 r. (czwartek) godziny przyjęć Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego zostają odwołane! – 25.10.2017 >>więcej

Informujemy, że z początkiem roku akademickiego 2017/2018 rozpoczęła się migracja danych z systemu ERES do systemu USOS na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych – 24.10.2017 >>więcej

Informacje na temat obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów I semestru studiów stacjonarnych I i II stopnia – 20.10.2017 >>więcej

Wszyscy studenci 1 semestru studiów stacjonarnych I i II stopnia zobowiązani są do zaliczenia obowiązkowych zajęć z Przysposobienia Bibliotecznego w formie kursu internetowego – 11.10.2017 >>więcej

Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach 21 – 29 października 2017 – 09.10.2017 >>więcej

  

W dniu 5.10 (czwartek) zajęcia odbywać się będą do godz. 14:00 – 4.10.2017 >> więcej

Spotkanie ze studentami, którzy ukończyli inne Wydziały Politechniki Warszawskiej albo są absolwentami innych Uczelni odbędzie się we wtorek 3 października o godz. 17:15 w Audytorium Centralnym – 2.10.2017 >>więcej

Prosimy o zapoznanie sie z harmonogramem pracy Dziekanatu w pierwszym tygodniu semestru zimowego 2października 2017 – 29.09.2017 >>więcej  

Studenci studiów stacjonarnych Wydziału Elektroniki rozpoczynający II semestr w październiku 2017 proszeni są o jak najszybsze wypełnienie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego! – 26.09.2017 >>więcej