14 kwietnia 2020 r. - nowy termin płatności za niezaliczone przedmioty!

  
Termin płatności za niezaliczone przedmioty został przedłużony
do 14 kwietnia 2020 r.