Ankiety oceny zajęć w semestrze letnim 2019/2020

Ankiety oceny zajęć w semestrze letnim 2019/2020

 

Ocena zajęć prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w semestrze letnim 2019/2020 zostanie przeprowadzona w systemie USOS.

Ankiety można wypełnić na dwa sposoby:

  1. Uzywając portalu USOS-web
  2. Uzywając aplikacji Mobilny USOS PW

Szczególnie polecamy ten drugi sposób, gdyż jest po prostu wygodniejszy, a prowadzącym zajęcia dodatkowo umożliwia obserwację liczby wypełnionych ankiet, co jest niedostępne w portalu USOS-web. Możliwość obserwacji liczby wypełnionych ankiet może być szczególnie przydatna jeżeli ankieta zostanie przeprowadzona w czasie zajęć.

Pokrótce przedstawimy oba te sposoby.

Użycie portalu USOS-web

Studenci łatwo znajdą odnośniki do aktywnych ankiet w sekcji "Dla studentów", co pokazuje rysunek 1.

 

Rysunek 1. Przykładowy odnośnik do aktywnej ankiety oceniającej zajęcia w portalu USOS-web.

 

Wypełniając ankietę, należy udzielać odpowiedzi na kolejne pytania. Rysunek 2 pokazuje widok przykładowej ankiety.

 

Rysunek 2. Widok przykładowej ankiety w portalu USOS-web.

Uwaga

Ostatnie pytanie ankiety jest opisowe i można tam przekazać dowolne uwagi.

Po przesłaniu ankiety nie można ani modyfikować, ani odwoływać, gdyż - dla zachowania jej anonimowości - nie są zapisywane jakiekolwiek powiązania pomiędzy odpowiedziami a studentem, który ich udzielał. Prosimy studentów aby wypełniali ankiety z rozwagą.

Użycie aplikacji Mobilny USOS PW 

Aplikacja Mobilny USOS PW jest dostępna na urządzenia z systemem operacyjnym Android.

Studenci łatwo odnajdą odnośniki do aktywnych ankiet w sekcji "Ankiety", co pokazuje rysunek 3.

 

Rysunek 3. Przykładowy odnośnik do aktywnej ankiety zajęciowej w aplikacji Mobilny USOS PW.

 

Wypełniając ankietę, należy udzielać odpowiedzi na kolejne pytania. Rysunek 4 pokazuje widok ankiety w aplikacji Mobilny USOS PW.

 

Rysunek 4. Widok przykładowej ankiety w aplikacji Mobilny USOS PW.

Prowadzący zajęcia, korzystając z aplikacji Mobilny USOS PW może na bieżąco obserwować jak zmienia się liczba wypełnionych ankiet dotyczących jego zajęć, co pokazuje rysunek 5.

 

Rysunek 5. Widok liczby wypełnionych ankiet w aplikacji Mobilny USOS PW dla prowadzących zajęcia.

Uwaga

Prowadzący zajęcia uzyskują wgląd w statystyczne wyniki ankiet dopiero po zakończeniu zajęć w danym semestrze i po przeprowadzeniu wszystkich sprawdzianów weryfikujących efekty uczenia się studentów. Ponadto, udostępnienie prowadzącym zajęcia wyników ankiet odbywa się dopiero po podjęciu takiej decyzji przez dziekana.