Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze 16L

OSTATECZNA LISTA NALEŻNOŚCI, PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ OD LISTY WSTĘPNEJ ZAMIESZCZONA JEST PONIŻEJ.

 

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE NA WIRTUALNE KONTO, PRZYZNANE INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO STUDENTA/STUDENTKI DO ROZLICZEŃ z WYDZIAŁEM (koniecznie z Wydziałem, a nie z domem studenckim, w przypadku osób mieszkających w akademikach !!!)

Termin płatności upływa dnia 30 listopada 2016 r. (Termin II raty – 30 grudnia 2016 r. , w przypadku decyzji o płatności w ratach)

 

NIE MA POTRZEBY OKAZYWANIA DOWODU WPŁATY W DZIEKANACIE.

 

Jednocześnie informujemy, że niespełnienie obowiązku wpłaty w przewidzianym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów