Stypendia socjalne, specjalne oraz zapomogi

UWAGA!

 

Prosimy o odbiór decyzji administracyjnych dotyczących stypendiów socjalnych, specjalnych oraz zapomóg  do dnia 25 listopada 2016 r. 

 

Prosimy również o przyniesienie załącznika nr 9 (oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów).

 

Nieodebranie decyzji w terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty!!!